Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 09.09.2019.-13.09.2019.

ŠONEDĒĻ 09.09.2019.-13.09.2019.
DEŽŪRĒ: 11. Klase sk. L. Glāzere

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena – Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena- Ieva Ciekurzne
Piektdiena- Jānis Šāvējs
09.09. 8.25 Informatīvā sanāksme skolotājiem – A. Ratiņš
09.09. 10.55 Klašu vecāko sanāksme – A. Ratiņš
10.09. 15.30 Skolotāju sanāksme par aktualitātēm, darba organizāciju, kursos redzēto un dzirdēto – A. Ratiņš, I. Ciekurzne
11.09. Jaunā Drabešu pamatskola –seminārs “Remigrējošu bērnu iekļaušana vispārizglītojošās izglītības iestādēs. “ A. Ratiņš
14.09. Fizikas gada aktivitātes – Rīgā – Sk,. L. Lorence
11.09. Medicīniskās profilaktiskās pārbaudes – I. Kalniņa

IEKŠĒJĀ KONTROLE

Dokumentācijas sakārtošana.( Programmas, audzināšanas plāni, e-klase, individuāli darba plāni)

Mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju instruktāžas.

Pulciņu, fakultatīvo nodarbību iesniegumi un saraksti.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.