Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 30.09.2019.-04.10.2019.

DEŽŪRĒ: 9.(II). Klase sk. Z. Althabere

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena – Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena- Ieva Ciekurzne
Piektdiena- Jānis Šāvējs
30.09. 8.25 Informatīvā sanāksme skolotājiem – A. Ratiņš
30.09. 10.55 Klašu vecāko sanāksme – A. Ratiņš
01.10. 15.30 MK sanāksmes –Sk. R. Jaksta, J. Glāzere, I. Elksne, G. Kundrate
01.10. Rudens kross Cēsīs – Sk. S. Vlodare
03.10.-04.10. Lietvede I. Vīķele atvaļinājumā

05.10.-06.10. Igaunijas pilsētā Narvā- basketbola komanda – sk. A. Stankēvičs

04.10. Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens “Skola 2030” –dalīšanās labās prakses piemēros Neretās vidusskolā un Mazzalves pamatskolā – A. Ratiņš

05.10. Jauno fiziķu skola, Rīga, - L.Lorence

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Gatavot priekšlikumus nākamā gada budžetam
Apstiprināt 4. oktobra projektu tēmas 1.-12. klašu izglītojamajiem
Iekšējās kontroles darba plāni – I. Ciekurzne, L. Upmale
Gatavošanās kuratores S. Tamas vizītei

Copyright © 2016. All Rights Reserved.