Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 02.12.2019. - 07.12.2019.

ŠONEDĒĻ 02. 12. 2019. - 07. 12. 2019.
DEŽŪRĒ: 10. klase – sk. D. Rubene (I;III;IV;V), M. Apsīte (II)
VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, ceturtdiena – Dainis Šulcs
Otrdien, trešdiena - Ieva Ciekurzne
Piektdiena - Jānis Šāvējs

02.12. – 8.30 informatīvā sanāksme – I. Ciekurzne
02.12. – 8. 45 - Pirmā advente, aktu zālē – D. Rubene, 10. klase
03.12. – Projekta veselīga uztura nodarbības 5.; 6.; 7.; 8. klasei – I. Ciekurzne
03.12. - Projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" kuratores Sigitas Tamas vizīte – L. Upmale, I. Ciekurzne, R. Jaksta, J. Šāvējs, V. Vilde, L. Lorence
03.12. – 15.30 – Laba mācību stunda - R. Jaksta
04.12. – Projekta veselīga uztura nodarbības 9.; 10.; 11.; 12. klasei – I. Ciekurzne
05.12.-06.12. - Latvijas konkursa “Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai” ietvaros brauciens uz Briseli – skolotājas V. Kļaviņa, G. Kundrate, no 8. klases A. Rutka, A. Ziedāre, D. Bormane, D. Eksto, G. Johansone, K. Vīksna, K. Pogule, L. Kīne, N. Karpa, T. Rukmane, V. Tomaša, Z. Loginova.
07.12. – Žetonvakars 12. klasei, kultūras nams – L. Grobiņa, L. Lorence, J. Glāzere
07.12. – Skolēnu Mācību uzņēmumi “Berga Bazārā” – V. Kļaviņa

IEKŠĒJĀ KONTROLE
• Gatavošanās Žetonu vakaram
• Labo prakses piemēru popularizēšana
• Gatavošanās skolas Ziemassvētku pasākuma darbnīcām

Copyright © 2016. All Rights Reserved.