Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

ŠONEDĒĻ 13.01.2020.-17.01.2020.

DEŽŪRĒ: 8.(II). Klase sk. G. Kundrate, (I), M. Apsīte (II,III),
R. Jaksta (IV, V)

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena – Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena- Dainis Šulcs
Piektdiena- Jānis Šāvējs

13.01. 8.25 Informatīvā sanāksme skolotājiem – A. Ratiņš
13.01. 10.55 Klašu vecāko sanāksme – A. Ratiņš
13.01. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9. klasēm Amatas pamatskolā – sk. J. Glāzere
14.01. 15.30 – Mazā pedagoģiskā kolektīva sanāksme 5. klasei– d. v. izglītības jomā I. Ciekurzne, kl. audzinātāja I. Balode, priekšmetu skolotāji
15.01. Skola 2030 organizēts seminārs matemātikas skolotājiem Valmieras valsts ģimnāzijā – sk. R. Jaksta, I. Ciekurzne
16.01. 15.00 Vadības sēde – A. Ratiņš, I. Ciekurzne, L. Upmale, D. Šulcs. J. Šāvējs
17.01. Fizikas olimpiāde 9.-12. klašu skolēniem Vecpiebalgas vidusskolā – sk. L. Lorence

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Gatavošanās olimpiādēm
Vidējās izglītības programmas piedāvājumu plānošana
Gatavošanās 5.klases un 10. klases izglītojamo adaptācijas sanāksmei
Līdz 15.01. Valsts pārbaudes darbu reģistrēšana VPIS sistēmā
Vecāku sapulču protokolu iesniegšana par I. semestri

Copyright © 2016. All Rights Reserved.