Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde

lat valoda

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienotajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē 2. posmā piedalījās mūsu skolas skolēni:
Lotārs Jānis Dzenža 11.klase - 3.vieta
Aleksandrs Grigorjevs 11.klase - Atzinība
sk. Jolanta Glāzere

Nora Marija Misiņa 12.klase - 1.vieta
sk. Aija Ķīķere

Paldies skolotājiem!

Copyright © 2016. All Rights Reserved.