Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Jaunpiebalgas vidusskolas metodiskās tēmas

2009./2010. mācību gads
Skolēnu aktivitātes veicināšana dzīves prasmju apguvē


2010./2011. mācību gads
Moderno tehnoloģiju izmantošana mācību procesā


2011./2012. mācību gads
Darba sistēma spējīgu un talantīgu skolēnu diagnostikai un atbalstam


2012./2013. mācību gads
Skolēnu mācību sasniegumu noturēšana un uzlabošana ikdienas darbā


2013./2014. mācību gads
Skolēnu motivēšana mācību darbam stundā


2014./2015. mācību gads
Vērtēšana - neatņemama mācību un audzināšanas procesa sastāvdaļa


2015./2016. mācību gads
Mana skola


2016./2017. mācību gads
Pedagogu profesionālā pilnveide - pamats kvalitatīvam darbam


2017./2018. mācību gads
Lasītprasmes attīstīšana visu vecumposmu skolēniem, veiksmīgs panākums mācību un ikdienas darbā.


2018./2019. mācību gads
Skolēni, pielietojot 21.gadsimta prasmes, meklē, analizē, sintezē informāciju.

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.