Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Metodiskās komisijas

Jaunpiebalgas vidusskolas metodiskās komisijas

Klašu audzinātāju metodiskā komisija

Vadītāja Gunita Kundrate


Metodiskā komisija "Cilvēks un sabiedrība"

Vadītāja Ineta Elksne


Valodu un mākslu metodiskā komisija

Vadītāja Jolanta Glāzere


Tehnoloģiju un zinātņu metodiskā komisija

Vadītāja Rudīte Jaksta


Pirmsskolas metodiskā komisija

Vadītāja Ilva Bobrova


Sākumskolas metodiskā komisija

Vadītāja Daiga Melece

Copyright © 2016. All Rights Reserved.