Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Skolēnu padome

Dalībnieki:

 • Izabella Kvecko 12.kl
 • Artis Peilāns 12.kl.
 • Viktorija Brikmane 12.kl.
 • Kristaps Ozols 11.kl.
 • AleksandsGrigorjevs10.kl
 • Daniela Macola 8.kl.
 • Aleksa Paula Pallo 8.kl.
 • Elīna Zariņa 8.kl.
 • Ance Liliāna Lazdiņa 7.kl.
 • Ance Rutka 7.kl.
 • DārijsRozenblats 6.kl.
 • Elgars Tenčs 6.kl.
 • Keita Anna Grīnberga 5.kl

 

Skolēnu padomes amati:
Skolēnu padomes prezidents - Izabella Kvecko
Prezidenta vietnieks-Aleksandrs Grigorjevs
Kultūras komiteja - Daniela Macola
Sporta komiteja - Kristaps Ozols, Artis Peilāns
Informācijas komiteja – Aleksa Paula Pallo, Elīna Zariņa
Konkursu komiteja - Viktorija Brikmane
Protokoliste - Annija Rēdmane


Tikšanās laiks : ceturtdienās-plkst.12.10 110.kab.Mūsu aktualitātes:
Saskaņā ar Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu parlamenta reglamenta ( 2015. gada 29.aprīlī) I 2.”lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses un sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti” ,kā arī vadoties no skolas galvenajiem audzināšanas uzdevumiem 2018./2019.m.g.,skolēnu parlaments šajā mācību gadā paredz:
- rīkot pasākumus veicinot katra skolēna iespējas sevi attīstīt ārpusklases fiziskajās aktivitātēs un sekmējot skolēnu nacionālo identitāti 3X  mācību gadā;
- SP reglamenta II 7.5.- apkopot skolēnu priekšlikumus un īstenot tos skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
- SP reglamenta II 7.6.-sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm un citām sabiedriskajām organizācijām;

 

Skolēnu parlamenta 2018./2019.mācību gada darba plāns:
Novembris - Patriotisko dziesmu konkurss
Janvāris - Bazikāžu tēmas sporta diena

Copyright © 2016. All Rights Reserved.