Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji

 

Althabere Zane Latviešu valoda, literatūra
Apsīte Maija Mājturība un tehnoloģijas
Arahovska Zinta Pirmsskola
Avotiņa Dace Pirmsskola
Balode Ineta Krievu valoda, Vācu valoda
Beķere Judīte Sākumskolas skolotāja, logopēde
Bērziņa Iveta Matemātika
Bobrova Ilva Pirmsskola
Brasava Māra Pirmsskola
Ciekurzne Ieva Matemātika, informātika
Circene Dace Taut. Dejas
Černoglazovs Viktors Mājturība un tehnoloģijas
Damroze Ieva Mūzika
Elksne Ineta Politika, Ētika, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Psiholoģija
Glāzere Jolanta Latviešu valoda, literatūra
Glāzere-Spalviņa Līga Sports
Grigorjeva Marija 1.klases pagarinātās dienas grupa
Grobiņa Lelde Angļu valoda pirmsskolā, sākumskolas skolotāja
Intenberga Ruta Sākumskolas skolotāja
Jaksta Rudīte Matemātika
Jerumāne Inga Ģeogrāfija
Johansone Vēsma Novada mācība, bibliotekāre
Kalniņa-Eglīte Baiba Vizuālā māksla
Kļaviņa Vita Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Sociālās zinības
Krams Valdis Mājturība un tehnoloģijas
Kučinska Anna Ekonomika
Kundrate Gunita Angļu valoda
Ķīķere Aija Latviešu valoda, Literatūra
Lorence Liene Fizika, Ķīmija, Veselības mācība
Mačukāne Dace Sākumskolas skolotāja
Melece Daiga Sākumskolas skolotāja
Ozere Alda Sociālais pedagogs
Petrovska Sarma Mūzika
Pogule Vineta Pirmsskola
Pupure Sandra Robotikas nodarbības
Ratiņš Arnis Ķīmija, vides zinības, bioloģija
Rozenova Liene Psihologs
Rubene Daiga Bioloģija, dabaszinības
Rubene Inga Pirmskola
Sietiņa Mārīte Pirmskola
Skutāne Lāsma Taut. Dejas
Stankēvičs Aivars Sports
Šāvējs Jānis Informātika
Šulca Judīte Pirmsskola
Upmale Laima Sākumskolas skolotāja
Vaļģe Liena Mūzika
Vīksna Dzintars Mūzika, perkusijas
Vīksna Māra Mūzika, koris
Vilde Vaira Informātika, Programmēšana
Vlodare Sarmīte Sports
Zariņa-Romanova Velga Angļu valoda
Žagariņa Inese Pirmsskola
Žagariņš Jānis Mūzika

Copyright © 2016. All Rights Reserved.