Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Sākumskola

Adrese: Priežu 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125

 

2016 sakumskola

 

Astrīde Ivaska

Cik, cik, cik?

Cik ir plati skudras soļi,

Cik sver strauta gultnes oļi?

Cik gan garas spāres kājas,

kur ir cielaviņas mājas?

Cik ir zirneklītim bērnu,

cik gan mežā ligzdu pērnu?

Kur ir sienāzīša stīgas,

kur pa ziemu bezdelīgas?

Cik ir dziļa lapsas ala,

cik gan tālu debess mala?

Cik ir Mežamātei gadu,

cik gan dzeguzītei radu?

Kas zin atbildi kaut vienu,

lai ir priecīgs visu dienu!

 

 

 

 

Iespējas ārpus mācību stundu plāna

Skolēniem ir iespēja nostiprināt apgūtās zināšanas fakultatīvajās stundās

 • dabaszinībās
 • latviešu valodā
 • matemātikā

 

Ārpus mācību stundām var piedalīties pulciņos:

 • 1., 2., 3., 4. klašu tautu deju kolektīvi „ Piebaldzēni”
 • zēnu koris
 • 2. – 4. klašu koris
 • futbols, basketbols, regbijs, orientēšanās
 • jaunsargi
 • perkusijas

 

Pēcpusdienā katrā klasē notiek

 • individuālās un grupu darba stundas klašu audzinātāju vadībā
 • konsultācijas dažādos mācību priekšmetos
 • pagarinātās dienas grupa skolēniem, kuri izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus
 • ir iespēja apmeklēt Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas un skolu

 

 

Projektu nedēļa

Norises laiks  - februāris

 

 

Nozīmīgākie pasākumi

septembris – Zinību diena, skolas pārgājiens

oktobris – Rudens dabā ,zīmējumos,literatūrā

novembris – Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Manas valsts dzimšanas diena

decembris – skolas Ziemassvētku ekskursija, klases eglītes

janvāris – Sniega dienas pasākums

februāris – Pelnāžu diena

marts - Skolas un starpnovadu mācību olimpiāžu mēnesis

aprīlis – Jaunpiebalgas vidusskolas atskaites koncerts

maijs – mācību gada noslēguma pasākums Jauniebalgas kultūras namā

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.