Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Skolas vadība

Jaunpiebalgas vidusskolas vadība

Direktors - Arnis Ratiņš

Vietnieki:

Direktora vietniece izglītības jomā (vidusskolā) - Ieva Ciekurzne

Direktora vietniece izglītības jomā (sākumskolā) - Laima Upmale

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā - Dainis Šulcs

Direktora vietnieks izglītības jomā  (informācijas tehnoloģijas) - Jānis Šāvējs


 

 Pieņemšanas laiki:

Arnis Ratiņš
Pirmdiena 8.00-9.30
Trešdiena 16.00 - 17.30

Ieva Ciekurzne
Pirmdiena 12.30-15.30

Jānis Šāvējs
Piektdiena 11.00-15.30

Dainis Šulcs
Ceturtdiena 8.00 - 10.00 un 15.00-16.30

Laima Upmale

Trešdiena 10.30-12.00
Ceturtdiena 15.00-17.00

Copyright © 2016. All Rights Reserved.