Jaunpiebalgas

vidusskola

DEŽŪRĒ: 8.(I). klase sk. I. Elksne sk. B. Kalniņa (I, V)sk. M. Apsīte (II,IV)

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena– Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena – Jānis Šāvējs
Piektdiena – Jānis Šāvējs

11.10. plks. 8.30 INFORMATĪVĀ SANĀKSME SKOLOTĀJIEM
11.10.-15.10. Nenotiek ekskursijas, klases vakari, muzeju un teātru apmeklējumi.
12.10. Direktoru seminārs – A. Ratiņš
14. 10. Seminārs Dizains un tehnoloģijas skolotājiem – Sk. A. Nebare
14.10. Seminārs vizuālās mākslas skolotājiem – sk. B. Kalniņa – Eglīte
11.10.-15.10. Erasmus+ projekta vizīte Turcijā- sk. V. Zariņa –Romanova, sk. D. Rubene , Kristers Ozols, Gundega Kalašinska, Artūrs Spirģis, Keita Anna Grīnberga

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Metodiskā darba organizācija .
Mācību stundas kvalitāte un efektivitāte
Epidemioloģisko prasību ievērošana.