Jaunpiebalgas

vidusskola

DEŽŪRĒ: Skolotāji
Pirmdienā: Zane Althabere, I.Balode, V. Vilde, B. Kalniņa –Eglīte,
Otrdienā: Vita Ķļaviņa, Ieva Ciekurzne, Velga Zariņa -Romanova, M. Apsīte
Trešdienā: Jolanta Glāzere, Sarmīte Vlodare, Daiga Rubene, Viktors Černoglazovs
Ceturtdienā: Rudīte Jaksta, Ineta Elksne, Laila Legzdiņa, Gunita Kundrate
Piektdienā: Liene Lorence, Aija Ķīķere, Iveta Bērziņa Agnese Ērkšķe
VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena– Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena – Dainis Šulcs
Piektdiena – Jānis Šāvējs
23.11. 15.30 – Informatīva sanāksme 5.-12.klases skolotājiem (Google Meet)
23.11. DACVĢ- Profesionālās pilnveides kursi 2. daļa “Efektīvas atgriezeniskās saites sniegšana mācību procesā.
24.11. Profesionālās pilnveides programma skolas atbalsta personālam.- Sk. B. Damroze, L. Rozenova, A. Ozere
25.11. Profesionālās pilnveides kursi Dizaina un tehnoloģiju skolotājiem.
25.11. Bioloģijas olimpiāde 9.-12. klasēm –Sk. D. Rubene
22.11-26. 11. Mācības notiek norādītajās klāšu telpās un uzturēšanās starpbrīžos norādītajos sektoros.
Obligātas sejas maskas (skolēniem, skolotājiem , darbiniekiem)
DISTANCĒŠANĀS- TELPU VĒDINĀŠANA (15 MIN KATRU ASTRONOMISKO STUNDU)-DEZINFEKCIJA
IEKŠĒJĀ KONTROLE:
Metodiskā darba organizācija .
Mācību stundas kvalitāte un efektivitāte .Epidemioloģisko prasību ievērošana.