Jaunpiebalgas

vidusskola

Atsaucoties uz vecāku uzdotajiem jautājumiem un viedokli, ka nav pieņemami pūlinga vai antigēna testa veikšana skolā rutīnas skrīninga ietvaros, Veselības inspekcija sniedz sekojošu skaidrojumu.

Valsts apmaksāto rutīnas skrīninga testēšanas metode(es) un skrīninga biežums noteiktas Veselības ministrijas apstiprinātā Covid-19 testēšanas algoritma Pielikumā Nr. 1 https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes

Vēršam uzmanību, ka aktuālā testēšanas algoritmā ir paredzēta nevakcinēto skolēnu skrīnēšana divas reizes nedēļā, vakcinēto skolēnu- reizi nedēļā. Citu valsts apmaksātu testu skolēniem valsts skrīninga ietvaros nav.

Kā informē Veselības inspekcija, plānots tuvākajā nākotnē skolēnu testēšanai izmantot tikai Ag (antigēnu) testus.

Ņemot vēra augstāk norādīto, ja vecākiem nav pieņemami pūlinga vai antigēna testa veikšana, bērnus var testēt laboratorijā par saviem finanšu līdzekļiem ar laboratorijas metodēm atbilstoši algoritma noteiktām biežumam: nevakcinētus bērnus divas reizes nedēļā, vakcinētus bērnus reizi nedēļā.

Piezīme: mainoties epidemioloģiskai situācijai testēšanas algoritms tiek aktualizēts, līdz ar to var mainīties testēšanas biežums un izmantojamie testa veidi.

Uz sekmīgu sadarbību arī turpmāk,

BIOR komanda