Jaunpiebalgas

vidusskola

DEŽŪRĒ: Skolotāji:
Pirmdienā: Z. Althabere, L. Legzdiņa, V. Vilde, B. Kalniņa –Eglīte
Otrdienā: V. Ķļaviņa, V. Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs
Trešdienā: J. Glāzere, S. Vlodare, A. Ērkšķe, I. Balode
Ceturtdienā: R. Jaksta, A. Ķīķere, G. Kundrate, L. Lorence
Piektdienā: I. Elksne, I. Bērziņa, D. Rubene
Vadības dežūras:
Pirmdiena - Dainis Šulcs
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Trešdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena – Ieva Ciekurzne
Piektdiena – Jānis Šāvējs

11.01. Sēde skolas metodisko komisiju vadītājiem (103. kab) – I. Ciekurzne, J. Glāzere, I. Elksne, G. Kundrate, R. Jaksta.
14.01. Fizikas olimpiāde 9.-12. klasei- L. Lorence, J. Šāvējs, K.K. Ruņģe (11.kl.), A.L. Lazdiņa, D. Millers, N.K. Metums (10. kl.)
13.01. Matemātikas skolotāju sanāksme tiešsaistē plkst.16.00 – I. Ciekurzne, R. Jaksta, I. Bērziņa

• DISTANCĒŠANĀS- TELPU VĒDINĀŠANA (15 MIN KATRU ASTRONOMISKO STUNDU) - DEZINFEKCIJA
• Obligātas sejas maskas (skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem)
IEKŠĒJĀ KONTROLE:
• Mācību stundas kvalitāte un efektivitāte.
• Epidemioloģisko prasību ievērošana.
• Klašu vecāku sapulču organizēšana.