Jaunpiebalgas

vidusskola

16.05. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
17.05. 10.00 CE Latviešu valodā 12. klasei – A. Ratiņš, I. Bērziņa
16.05. 13.00 Kursi skolu direktoriem "Profesionāla atgriezeniskās saites sniegšana un aktuālie tiesiskie aspekti izglītības iestāžu darbībā"-A. Ratiņš
18.05. Cēsu novada administrācijas vizīte Jaunpiebalga – A. Ratiņš
18.05. Cēsu novada domes administrācijas tikšanās ar iedzīvotājiem Jaunpiebalgas kultūras namā 18.00 – Kolektīvs
18.05. 13.10 Rīgas mūzikas skolas “Namiņš” skolas koncerts-I. Ciekurzne

19.05. 10.00-17.00 NEBŪS ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMA( Iespējams, atkal būs ģenerators)

20.05. 10.00 CE Matemātikā 12. klasei – A. Ratiņš, I. Balode

 

TELPU VĒDINĀŠANA (15 MIN KATRU ASTRONOMISKO STUNDU)-DEZINFEKCIJA
IEKŠĒJĀ KONTROLE:
Konsultācijas 9. ,12. klases izglītojamajiem gatavojoties valsts pārbaudes darbiem
EDURIO aptauju aizpildīšana,gatavojot jauno skolas pašnovērtējuma ziņojumu.
Skolas attīstības plāna aktualizēšana.
Mācību gada noslēguma plānošana.
Darbs pie skolas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas par 2021./2022. m. g.
Mācību stundas kvalitāte un efektivitāte .