Jaunpiebalgas

vidusskola

21.11. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
22.11. Cēsis-Pastariņu sākumskola- Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme- A. Ratiņš
22.11. VECĀKU DIENA JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ – I. Ciekurzne, A. Ratiņš, priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji.
23.11. Seminārs – Efektīvas mācību stundas kompetenču pieejas īstenošanai mācību stundās. CVĢ – Interesenti
32.11. Sanāksme Dabaszinību skolotājiem ZOOM platformā