Jaunpiebalgas

vidusskola

20.03. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
21.03. 15.30 Skolotāju sanāksme valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu analīze, klašu sekmes - d. v. Izglītības jomā I. Ciekurzne, klašu audzinātāji
6. kl. - Matemātika – sk. R. Jaksta
6. kl. Latviešu val. - sk. J. Glāzere
6. kl. Dabaszinības – sk. D. Rubene
9. kl. Matemātika- Sk. I. Bērziņa
20.03. 15.30 Metodiskais darbs - sk. I. Elksne un komanda
21.03. Angļu valodas olimpiāde 9. klasēm- Sk. Velga Zariņa – Romanova
22.03. 15.30 Metodiskais darbs – sk. D. Rubene un komanda

22.03. Nodarbība 10.-12. klašu skolēniem 12.10.-15.00 “Mani resursi -manas iespējas ceļā uz mērķi” - vadītāja Alda Apsīte , sk. I. Balode
22.03. Kursi datorikas skolotājiem Smiltenē “ Java Script” – sk. I. Ciekurzne
23.03. 13.00-14.00 Foto un Video veidošanas meistarklase skolēnu pašpārvaldei- sk. B. Damroze
23.03. 15. 30 Metodiskais darbs – sk. J. Glāzere un komanda
23.03. Matemātikas konkurss “Ķengurs”- sk. I. Bērziņa
23.03. 15.30 Vadības sanāksme – A. Ratiņš