Jaunpiebalgas

vidusskola

27.03. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
27.03. Sanāksme Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē par remontdarbiem- D. Šulcs, A. Ratiņš
27.03. Izglītojoši informatīvas nodarbības 9.-12. klašu skolēniem “Seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana”.- B. Damroze
29.03. TV spēle “Gudrs vēl gudrāks” 5. kl. Jēkabs Muižnieks, Reinis Bundziņš, atbalstītāji – V. Zariņa -Romanova
29.03. Vecāku klases sapulce 6. klasei plkst. 18.00 – J. Glazere
30.03. Projektu darbu prezentēšana 12. klase- sk. J. Glāzere. I. Ciekurzne
01.04. Basketbola sacensības Talsos – A. Stankēvičs
IEKŠĒJĀ KONTROLE:

Valsts pārbaudes darbu grafiku., telpu, komisiju, plānošana.
Telpu remontdarbu plānošana un saskaņošana.
Skolas attīstības plāna aktualizēšana.

Stundu vērošana.

Interaktīvie rīki to izmantošana mācību un ikdienas darbā.
IT un datoru izmantošana mācību procesā.

Efektīvas mācību stundas kompetenču pieejas īstenošana mācību stundās.