Jaunpiebalgas

vidusskola

ekonomika

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienotajā ekonomikas olimpiādē 2. posmā piedalījās mūsu skolas skolēni:

Aleksandrs Grigorjevs 11. klase  -  1.vieta
Anna Marija Kārkliņa 11. klase  -  Atzinība
Krista Marta Kundrate 11. klase  -  2.vieta
Samanta Terēze Spirģe 11. klase 

Paldies skolotājai Annai Kučinskai