Jaunpiebalgas

vidusskola

lat valoda

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienotajā latviešu valodas un literatūras olimpiādē 2. posmā piedalījās mūsu skolas skolēni:
Lotārs Jānis Dzenža 11.klase - 3.vieta
Aleksandrs Grigorjevs 11.klase - Atzinība
sk. Jolanta Glāzere

Nora Marija Misiņa 12.klase - 1.vieta
sk. Aija Ķīķere

Paldies skolotājiem!