Jaunpiebalgas

vidusskola

Jaunpiebalgas vidusskolas 9.-12.klašu skolēni 2021. gada 15. janvārī piedalījās fizikas 71.olimpiādes 2.posmā.
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienības konkurencē mūsu skolēni ieguva godalgotas vietas:

9.klase
3.vieta - Ance Rutka

10.klase
3.vieta - Kate Katerīna Ruņģe

Sveicam un lepojamies!
Paldies skolotājai Lienei Lorencei!