Jaunpiebalgas

vidusskola

VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS

JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ 2021./2022. M. G.

DATUMS

KLASE

MĀCĪBU PRIEKŠMETS

PĀRBAUDES DARBU VEIDS

 

6.

Latviešu valoda (mutvārdu daļa)

diagnosticējošais darbs

16.02.2022.

6.

Latviešu valoda (rakstu daļa)

diagnosticējošais darbs

24.02.2022.

6.

Matemātika

diagnosticējošais darbs

03.03.2022.

6.

Dabaszinības

diagnosticējošais darbs

15.03.2022.

12.

Angļu valoda (rakstu daļa)

centralizētais eksāmens

15.03.2022.

12.

Angļu valoda (mutvārdu daļa)

centralizētais eksāmens

10.05.2022.

11.

Angļu valoda (rakstu daļa, mutvārdu daļa)

centralizētais eksāmens

17.05.2022.

12.

Latviešu valoda

centralizētais eksāmens

18.05.2022.

9.

Latviešu valoda (rakstu daļa)

eksāmens

19.05.2022.

9.

Latviešu valoda (mutvārdu daļa)

eksāmens

20.05.2022.

12.

Matemātika

centralizētais eksāmens

26.05.2022.

11.

Latviešu valoda (rakstu daļa)

centralizētais eksāmens

27.05.2022.

9.

Matemātika

eksāmens

01.06.2022.

11.

Latviešu valoda  (mutvārdu daļa)

centralizētais eksāmens

01.06.2022.

9.

Angļu valoda (rakstu daļa), Krievu valoda (rakstu/ mutvārdu daļa)

eksāmens

02.06.2022.

9.

Angļu valoda (mutvārdu daļa)

eksāmens

07.06.2022.

9.

Vēsture

eksāmens

29.06.2022.

12.

Sertifikāti