Jaunpiebalgas

vidusskola

Madara Intenberga - vecāku padomes priekšsēdētāja
Kitija Stauvere - priekšsēdētājas vietniece
Sanda Dravante
Elīna Judina
Baiba Juraža
Inese Cimdiņa
Dace Dāve
Ina Spirģe
Inese Haļina
Andris Rutks