Jaunpiebalgas

vidusskola

Madara Intenberga - vadītāja

Kitija Stauvere - vietniece

Edīte Peilāne

Elīna Judina

Baiba Juraža

Aija Lapiņa

Andris Rutkis.