Jaunpiebalgas

vidusskola

2017./2018. mācību gada pirmā vecāku padomes sanākšana ir notikusi.

Sarunās piedalījās skolas vadība, novada domes priekšsēdētājs un vecāki.

Vecāku padome šobrīd koncentrēs uzmanību uz sekojošām darbībām:
- Tiks meklēts profesionāls speciālists, kurš varēs novadīt kādu aktuālu sarunu ar vecākiem par kādu aktuālu tēmu, kas saistīta ar bērnu audzināšanu
- Tiks sekots līdzi, lai CATA autobusam, kas ik dienu no Zosēniem ved bērnus uz abām skolas ēkām un atpakaļ, oficiāli tiek iekļauta pietura pie pašas pirmsskolas/sākumskolas ēkas Priežu ielā 8
- vecāku padome, sadarbojoties ar pirmsskolas bērnu vecākiem, rosinās Jaunpiebalgas novada domi atrast finansiālu atbalstu pirmsskolas bērniem ēdināšanas pakalpojumu pilnīgai vai daļējai segšanai no pašvaldības līdzekļiem

Pēc sarunas ar skolas vadību un novada domes priekšsēdētāju, vecāku padome vēršas pie jums pārējiem vecākiem ar ieteikumiem, kas uzlabos turpmāko sadarbību vecāki – bērns - skola:
- Jebkuru problēmu, nesaskaņu gadījumā, kas ir noticis skolas teritorijā skolas laikā, lūdzu, izrunājiet ar klases audzinātāju vai citu problēmsituācijā blakus esošu skolotāju vai skolas administrācijas personu. Lūgums nekrāt problēmu, sāpi, bet gan nekavējoties iesaistīties tās risināšanā.
- Lūgums apmeklējiet sarunu un konsultāciju dienu lielajā skolā( 5.-12.kl.), kur ir iespēja aprunāties ar katra mācību priekšmeta pedagogu par Jūsu bērna sekmēm, uzvedību, attieksmi. Aptuvenais laiks –oktobris- novembris. Datums vēl tiks precizēts.
- Informējam, ka 7. - 9.klašu vecākiem par pusdienām ir iespējams norēķināties arī elektroniski, slēdzot līgumu ar ēdināšanas firmu ( līguma forma ir pie lietvedes). Lūgums saskaņot šo punktu arī ar klašu audzinātājām. Tā būtu drošība, ka bērns būs paēdis, nevis iedoto pusdienu naudu iztērējis citam nolūkam.
- Lūgums esiet atbildīgi vecāki un atcerieties, ka pēc plkst 23:00 Jūsu bērns nedrīkst atrasties uz ielas bez vecāku uzraudzības. Tas attiecas arī uz dienām, kad novadā notiek kultūras pasākumi (balles, zaļumballes, diskotēkas u.c.), vasaras sezonu un brīvdienām.
- Esiet atsaucīgi un nāciet 21.novembrī uz atklāto tikšanos ar ārstu pediatru no Ventspils - Gundaru Kukli. Ārsts dienas laikā tiksies ar 5.-12.klašu skolēniem un pēc tam plkst 18:00 ir atvēlēts laiks sarunām ar vecākiem. Temats – kā labāk saprast savu bērnu. Gundars Kuklis ir jau bijis vairākās Latvijas skolās , un viņš ir augsti novērtēts. Jaunieši interneta aptaujās vairākkārtīgi ārstu Gundaru Kukli ir izvirzījuši kā „Jauniešiem draudzīgu ārstu”. Papildus informāciju par viņu var atrast internetā.
- Lūgums lietot e-klasi gan saziņai ar skolotājiem, gan sekošanai līdzi bērna sekmēm. Nākošajās VISU KLAŠU vecāku sapulcēs informātikas skolotājs Jānis Šāvējs uzskatāmi parādīs kā darboties e-klasē un atbildēs uz visiem jautājumiem par e-klasi.

Ja ir kādi jautājumi, ierosinājumi, problēmas, vecāku padome ir atvērta diskusijai.

Vecāku padome:
Ieva Pilskalliete – vadītāja (tel.nr.28336170), Aivars Damroze – vietnieks, Kaspars Loginovs, Madara Intenberga, Edīte Peilāne, Elīna Judina, Kitija Stauvere