Jaunpiebalgas

vidusskola

Velsā, Ņūportā 2017.gada maijā deju kolektīvs "Piebaldzēni" deju festivālā- vad.Lāsma Skutāne, Daira Alksnīte; organizē Ulla Logina; atbalstītāji – Latvijas Goda konsuls Velsā Andris Tauriņš un kundze Anna Tauriņa; festivāla organizatore Susan Oates

Velsa 2017 dejotaji