Jaunpiebalgas

vidusskola

SVĒTKI IZSKANĒJUŠI...

Jaunpiebalgas novadu Latvijas X Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos Rīgā laikā no 06.-11.07.2010. Pārstāvēja Jaunpiebalgas vidusskolas un kultūras nama  120  pašdarbnieki:

1. klašu deju kolektīvs „Piebaldzēni”- deju svētku laureāti kopā ar Damrožu ģimeni- vad. Lāsma Skutāne.
Dalībnieki: Melisa Ābelniece, Laura Brūvere, Amanda Agija Orlovska, Beāte Valdemiere Bišere, Samanta Terēze Spirģe, Madara Grasimoviča, Elizabete Kalniņa, Anna Marija Kalniņa, Krista Marta Kundrate, Egmonts Ērglis, Kristaps Eihentāls, Lotārs Jānis Dzenža, Aleksis Loginovs, Aleksandrs Grigorjevs, Rainers Ķīķeris, Ernests Damroze, Dāvis Sinka, Adrians Vīķelis.

2. Klases dejotāji- svētku laureāti - vad. Lāsma skutāne.
Dalībnieki: Elza Skutāne, Gunda Glāzere, Karīna Azace, Nora Marija Misiņa, Tīna Beāte Kurzemniece, Kitija Šakuma, Liene Zaķe, Linda Bundziniece, Sabīne Vēvere, Kristaps Ozols, Toms Drulle, Māris Narvils, Jānis Jansons, Kristers Šakums, Salvis Lazda, Ilmārs Grants, Haralds Šrēders.

3. - 4. klašu. 1. pakāpes deju kolektīvs – vad. Lāsma Skutāne.
Dalībnieki: Amanda Sinka, Dagnija Goldberga, Monta Santa Graudiņa, Agrita Eglīte, Agija Ābelniece, Viktorija Brikmane, Egita Vētra Blauberga, Kristiāna Annija Spirģe, Ivanda Ķīķere, Edmunds Ērglis, Alens Rozītis, Artis Peilāns, Valts Pabērzs, Raivis Ķīķeris, Rūdolfs Dolmanis Dravants, Mareks Varzilovs, Armīns Zvēriņš, Emīls Denis.

1. pakāpes 5.-6. klašu apvienotais Raunas novada Drustu tautas nama deju kolektīvs „Cinītis” un Jaunpiebalgas vidusskolas deju kolektīvs „Piebaldzēni”- vad. Lāsma Skutāne.
Dalībnieki: Sabīne Blūma, Sabīne Seržāne, Amanda Zariņa, Armanda Azace, Agnese Paula Brence, Agate Rēdmane, Elīna Zariņa, Emīls Markuss Drulle, Aigars Krūmiņš, Roberts Brikmanis, Elvijs Ciekurznis, Jānis Guņko, Uldis Bundzinieks, Ansis Jānis Kalniņš un Drustu skolas meitenes: Kristiāna Ķirse, Saiva Smilga, Ivita Štrausa, Santa Hofmane.

Jaunpiebalgas kultūras nama 1. pakāpes deju kolektīvs „Piebaldzēni”- vad. Lāsma Skutāne.
Dalībnieki: Kitija Stauvere, Madara Kārkliņa, Zane Dzerkale, Anna Petkēviča, Līna Stolere, Agnese Smilga, Linda Krasovska, Vendija Rozenblate, Terēze Talita Rozenblate, Mārtiņš Krišjānis, Andrejs Krišjānis, Intars Ozols, Pēteris Beķeris, Lauris Dāvids, Rūdolfs Kalniņš, Krišs Spalviņš, Atis Grīnbergs, Rolands Jurkevičs, Mārtiņš Smilgins.

Jaunpiebalgas  un Vecpiebalgas vidusskolu apvienotais meiteņu 1. pakāpes koris - diriģentes Māra Vīksna un Inta Apalupa.
Dalībnieces : Kintija Eglīte, Una Gaile, Kristīne Seržāne, Kintija Kundrate, Aiga Āboliņa, Linda Kārkliņa, Aina Birkerte, Līga Alksnīte, Inga Pavalkoviča, Kate Rubene, Rūta Kazerovska, Madara Grīvāne, Liene Bleive, Zelda Althabere, Kristīne Ozere, Kristīne Akimova, Evija Bērziņa.

Pirmo reizi kopš Mērnieku laikiem abas Piebalgas  bija apvienojušās kopīgā dziesmā kopīgā korī.
To apliecināja arī Ķencis (Dzidra Kuzmane), kas kā vienmēr svētku gājienā Rīgas ielās bija  kopā ar mums. Paldies viņai(am)!
Kopā ar mums gan gatavojoties svētkiem, gan svētku norisēs un gājienā bija  novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs. Sirsnīga pateicība!
Vārdos neizsakāms paldies skolotājām, kuras visu svētku laiku bija kopā ar bērniem: Laimai Upmalei, Judītei Beķerei, Laimai Kazerovskai, Rutai Intenbergai, Daigai Melecei, Dacei Mačukānei, Dairai Alksnītei, Inetai Elksnei, Zanei Althaberei.
Milzīgs paldies kora diriģentei Mārai Vīksnai un 5 deju kolektīvu vadītājai, deju svētku virsvadītājai, Vidzemes deju uzveduma autorei Lāsmai Skutānei.
Pateicos atsaucīgajiem un mīļajiem mazo dejotāju vecākiem – Ilvaram Jansonam, Baibai Kalniņai, Jolantai Ozolai, Beātes Valdemieres Bišeres vecākiem, Jolantai Ķauķei, Gunitai Kundratei, Edītei Peilānei, Sarmītei Brūverei, māsai Ilzei Grasimovičai ,  kā arī visiem vecākiem un citiem palīgiem, kas izgatavoja fantastiski skaistus puķu pušķus, ar ko mums rotāties svētku gājienā. Paldies skolas saimniekam Eduardam Vīķelim par atbalstu, kā arī visiem piebaldzēniem un Rīgas ļaudīm par uzmundrinājumiem svētku gājiena laikā.
Pirmo reizi svētkos gājām aiz Jaunpiebalgas visdusskolas jaunā, brīnišķīgā  skolas karoga - paldies Sandrai Strēlei, mākslas skolai un daudzajiem mūsu skolas bērniem par idejām kopā ar skolotāju Baibu Kalniņu. Pirmajam skolas karogu bija gods nest veiksmīgākajam un aktīvākajam nu jau 12. klases skolniekam Daumantam Lūsam.

Svētkos kopā ar mums bija mūsu draugi no Tredegaras vidusskolas Velsā - projekta „Dialogs Eiropā” 14 dalībnieki un Latvijas goda konsuls Velsā Andris Tauriņš ar kundzi Annu, kuri pirmo reizi mūžā redzēja Dziesmu un Deju svētkus un apmeklēja abus lielkoncertus.

Direktore Ulla Logina