Jaunpiebalgas

vidusskola

makulatura

No 2021.gada 15.novembra līdz 15. decembrim
JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ
MAKULATŪRAS VĀKŠANAS
PASĀKUMS

Par katru savākto tonnu makulatūras klašu skolēni saņems
dāvanu karti 10, - EUR vērtībā kancelejas preču iegādei.
Labākajām skolām - naudas balvas ekskursijai.
Visaktīvākajiem skolēniem no izglītības iestādes - pārsteiguma balvas
Latvijas Zaļā punkta īpašās balvas aktīvākajām izglītības iestādēm
Makulatūras pieņemšana notiek pie skolotājas
Lienes Lorences (26356109):
Otrdienās no 8.00 līdz 15.30
Ceturtdienās un piektdienās no 15.30.līdz 17.00
VEIKSMI ATKRITUMU ŠĶIROŠANĀ!