Jaunpiebalgas

vidusskola


Skolēnu sasniegumi 2013./2014. mācību gadā


Smiltenē ielu stafetes

  • Una Gaile – 10. Kl. – 3. V.
  • Arta Glāzere – 10. Kl. – 3. V.
  • Zorjana Horobraja – 10. Kl. -3. V.
  • Jēkabs Brasavs – 10. Kl.  – 3. V.
  • Deniss
...

Skolēnu sasniegumi


Latvijas čempionāts orientēšanās sportā stafetēs

  • Arta Glāzere (11. kl.) – 2. Vieta

Starpnovadu rudens kross

  • Izabella Kvecko – 8. Kl. – 2.vieta
  • Madara Grasimoviča – 6. Kl. – 2.
...

ŠONEDĒĻ 02.03.2020.-07.03.2020.
DEŽŪRĒ: 11. Klase sk. J. Glāzere

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena – Jānis Šāvējs
Piektdiena- Dainis Šulcs

 

IEKŠĒJĀ

...


02.05. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
02. 05. Ritma diena – sk. Dz. Vīksna
02.05. 15.30 Pedagoģiskās padomes sēde – Diagnosticējošo darbu analīze 6. klasei- Matemātika –sk. R. Jaksta, Dabaszinības- sk. D.

...

02.05. Atvēro durvju dienas jaunpiebalgas vidusskolā 12.10-15.00- I. Ciekurzne, R.Jaksta, skolotāji
02.05. 15.30 Klašu audzinātāju metodiskā sanāksme- G. Kundrate

IEKŠĒJĀ KONTROLE:
Gatavošanās skolas

...

DEŽŪRĒ:
Skolotāji:
Pirmdienā: Z. Althabere, L. Legzdiņa, V. Vilde, B. Kalniņa –Eglīte
Otrdienā: V. Ķļaviņa, V. Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs
Trešdienā: J. Glāzere, S. Vlodare, A.

...

ŠONEDĒĻ 03.02.2020.-07.02.2020.
DEŽŪRĒ: 6.(I). Klase sk. I. Elksne(I,II,IV) I. Bērziņa (III,V)

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena– Arnis Ratiņš
Ceturtdiena, Piektdiena- Dainis Šulcs

 

IEKŠĒJĀ

...

03.04. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
04.04. Cēsīs 11.00-13.00 izglītības pārvaldē- direktoru padomes sanāksme. A. Ratiņš
03.04.-06.04. LIELDIENU KRĀSU NEDĒĻA JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ-Skolēnu pašpārvalde...

ŠONEDĒĻ 03.10.2022.-07.10.2022.
DEŽŪRĒ: 9(I). klase
Skolotāji:
Pirmdienā : Liene Lorence, Laila Legzdiņa, Gunita Kundrate
Otrdienā: Zane Althabere, Vita Kļaviņa, Velga Zariņa –Romanova, Ieviņa

...

04.04. 10.20-11.00 Nodarbība 10.-12. klašu skolēniem- vada NBS kaprālis par rekrutēšanas tēmu.
04.04. Galda tenisa turnīrs – skolēnu pašpārvalde
05.04. – 15.30 Metodiskais darbs, audzināšanas darbs. Sk. I.

...