Jaunpiebalgas

vidusskola

Skolas gadi - skaists un darbīgs laiks

Mani skolas gadi - laiks no 2009. līdz 2021. pirmajam gadam-, kurus pavadīju Jaunpiebalgas vidusskolā, bija patiesi skaists un darbīgs laiks. Slīgstot apcerēs par jau gandrīz beigušos skolas laiku, arvien vairāk saprotu, ka atmiņā visspilgtāk saglabājušies tie mirkļi, kas saistīti ar dejošanu, apmaiņas programmām un 11. klasi.

Tautiskās dejas dejoju kopš skolas gaitu sākuma. Šķiet, ka sākumskolas gados dejas bija visas dzīves centrā- visu rudeni un ziemu intensīvi trenējāmies mēģinājumos, lai Ziemassvētku koncertā varētu skaisti nodejot, lai skatē varētu parādīt labu sniegumu, gatavojot ceļu dalībai Dziesmu un deju svētkos. Viss ieguldītais laiks un pūles nebija veltas - kopā ar “Piebaldzēnu” deju kolektīvu esmu piedalījies trijos Dziesmu un deju svētkos, kuros gūtais gandarījums un emocionālais piepildījums mirdzēs manā atmiņā gaiši jo gaiši.

Visnotaļ daudz sava brīvā laika un pūļu skolas gados esmu ieguldījis, aktīvi iesaistoties “Erasmus+” un “Nord Plus” apmaiņas programmās. Lai gūtu iespēju doties uz ārzemēm pie mūsu sadarbības partneriem, bija jākrāj punkti, kurus varējām iegūt, pildot projektu vadītāju dotos uzdevumus - zīmēt plakātus, veidot prezentācijas, filmēt eksperimentus. Šos un citus uzdevumus kopā ar skolasbiedriem godīgi pildījām. Sava krietnā darba augļus arī vairākkārt baudīju, piedaloties  četros 5 - 7 dienas ilgos braucienos Itālijā, Spānijā, Norvēģijā un Lietuvā. Jo lielāku prieku, pieredzi un gandarījumu guvu no šiem braucieniem tāpēc, ka ciemošanās laiku pavadīju viesģimenēs, ar kurām lieliski sapratos un uzturu kontaktus vēl joprojām.

Sevišķi panākumiem bagāts  bija 11. klases laiks. Tajā mācību gadā piedalījos vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs, tomēr daudz veiksmīgāk, pateicoties saviem labajiem sniegumiem olimpiāžu 2. posmā, es tiku uzaicināts uz četrām valsts olimpiādēm - bioloģijā, vēsturē, ekonomikā un ģeogrāfijā. Jāsaka - gan gatavošanās, gan dalība šajās olimpiādēs bija ļoti grūta, bet visnotaļ patīkama un ieguldītā laika un darba vērta,  jo tā katarse, ko guvu pēc trīs vai četru stundu garumā rakstīto darbu nodošanas, ir teju vai neatkārtojama pieredze, kurai līdzīgu, manuprāt, pēc skolas absolvēšanas būs grūti jelkad izjust no jauna.

Savos skolas gados - šajā šķietami ilgajā, bet īstenībā ātri paskrējušajā laikā- piedalījos daudzos interesantos pasākumos un izjutu milzum daudz emociju, kā arī guvu zināšanas un pieredzi, kas man noderēs turpmākajā dzīvē. No sirds ceru, ka man un maniem vienaudžiem skaisti un darbīgi skolas gadi taps par stipru pamatu vērtīgam un ražīgam mūžam.

Aleksandrs Grigorjevs, 12.klase