Jaunpiebalgas

vidusskola

134951 800x0 whatsapp image 20221230 at 101104

Sākoties 2023.gadam, Jaunpiebalgas vidusskolā sāksies energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Skolas ēkai plānots veikt ēkas ārsienu siltināšanu, jumta siltināšanu, pagraba pārseguma siltināšanu, cokola siltināšanu, koka logu un durvju nomaiņu un regulējamas apkures sistēmas, elektroapgādes un ventilācijas sistēmu izveidošanu.

Gada nogalē, 29.decembrī, noslēgts būvdarbu līgums par projekta īstenošanu. Būvdarbus objektā veiks SIA ''Trast Būve'', savukārt būvuzraudzību nodrošinās SIA ''Warss+''.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 619 915,80 EUR no kurām ERAF finansējums ir 491 602,74 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 21 688,36 EUR, pašvaldības finansējums ir 11,25 % jeb 91 073,50 EUR.

Ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līgums par projekta realizāciju tika slēgts 2022.gada jūnijā, tomēr, saskaroties ar būtiskām izmaiņām būvniecības tirgū, kas skaidrojamas ar ģeopolitisko situāciju, 2021.gadā veiktais būvdarbu iepirkums tika izbeigts un būvdarbu līgums netika slēgts.

Projekts ''Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpiebalgas vidusskolā, Priežu ielā 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā'' tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa ''Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās'' un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa ''Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā'' 13.1.3.1. pasākuma ''Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai'' piekto atlases kārtu ''Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai''.