Jaunpiebalgas

vidusskola

13 1 13 2

13 3 13 4

13 5

13

Šī vieta skolas parkā arvien aicināt aicinājusi.

Vispirms, skolotāja Pētera Knāķa rosināti, vecāki - Tālivaldis Puķīte, Mārtiņš Kazerovskis un Laimonis Klapars izveidoja bērnu laukumu ar šūpolēm, rotaļu kasti un puķudobi pusaplī.

Vēlāk šajā vietā tapa Mākslas laukums.

Mākslas laukums ietver gan informāciju, gan simbolu un skaistuma valodas elementus, rosina domāt par pasaules lietu kārtību, par savu vietu uz Zemes un sen aizmirstām tautas spēka zintīm. Te ieliktā ideja rosina domāt, aicina augt, māca ieraudzīt lietas, kas ir mums apkārt.

To sāka veidot 1995.gadā pēc mākslinieces Sandras Strēles ierosinājuma. Stādījumus papildināja ar augiem, kuru nosaukums saistīts ar mākslu vai kāda mākslinieka vārdu, piemēram, franču gleznotāja Nikolā Pusēna, kā arī latviešu skatuves mākslinieku Ēvalda Valtera un Lidijas Freimanes vārdā nosauktās dālijas.

9. klases audzēkņi kopā ar audzinātāju Valdi Gansonu uzsāka akmeņu gādāšanu un objektu veidošanu. Mākslas laukumā izveidoti šādi simboli:
ugunskura vieta ar Māras krusta zīmi un dālija “Pusēns” (1995,Valda Gansona klase: Lauma Brante, Ilze Kaimiņa, Ilze un Dace Kalniņas, Inese Krūmiņa, Aija Petrovska, Olga Slobodeņuka, Ilva Vesere, Valters Babris, Normunds Brikmanis, Gatis Dzenis, Andris Elperis, Helmuts Graudums, Raivis Heiselis, Renārs Jundzis, Jānis Kārkliņš, Aigars Metums, Jānis Metums, Jānis Ontužāns, Mārtiņš Prīsis, Juris Rukmanis, Juris Slavēns, Nauris Zirnis un Jānis Zukulis),

akmens galds, sēžamie bluķīši un dālija “Ēvalds Valters” (1996, Laumas Micānes klase: Anatolijs Ahmetovs, Maruta Apsīte, Agita Auziņa, Jurģis Balodis, Imants Dāvids, Iveta Dzinēja, Mairita Ēķe, Valentīns Gajeviks, Gita Gansone, Sandija Graudiņa, Helmuts Graudums, Sandis Heiselis, Ilvars Jansons, Guna Jurjāne, Ainārs Lēģeris, Ieviņa Liģere, Jānis Metums, Ilze Nedēļa, Baiba Pāruma, Guntars Pencis, Laura Prīse, Normunds Supe, Mairis Tenčs, Anastasija Tiškova un Inese Veipa),

tornis un dālija “Zvaigznīte” (1997, Ivetas Bērziņas klase: Artis Apinis, Zigmārs Balodis, Zinta Bratka, Nauris Bruņinieks, Jānis Ciekurznis, Silva Dolmane, Aiga Dzinēja, Ludmila Gajevika, Gatis Gusts, Sanita Kaspržaka, Andis Kažociņš, Agris Kažociņš, Dzintars Kārkliņš, Jānis Kārkliņš, Dailis Keišs, Edgars Kļaviņš, Ilona Levina, Aigars Lēģeris, Zane Misiņa, Gunta Nuķe, Dace Ozoliņa, Ieva Puķīte un Kaspars Upmalis),

akmens acs (1998, Zanes Althaberes klase: Ilze Auziņa, Elīna Brikmane, Sigita Bukacinska, Gatis Gusts, Kerija Ivanova, Vitālija Ivaņina, Ilva Jansone, Laima Kārkliņa, Irita Ķēniņa, Māris Ķēniņš, Laine Lapiņa, Maira Laukubriede, Mareks Matīss, Lāsma Mekša, Mihails Mihailovs, Juris Misiņš, Lauris Ontužāns, Andris Pārums, Diāna Rubene, Eva Vabule, Sandis Vanders, Jānis Vaščenkovs, Aiga Vesere un Arita Vīksna),

četras debesspuses un krūmrozes “Lidija Freimane” (1999, Ilgas Prīses klase: Imants Bērziņš, Dita Bogena, Andis Ceļmals, Liene Dūklava, Laura Dzinēja, Ainārs Elperis, Atis Elsts, Liene Graudiņa, Gunta Gutāne, Lāsma Irša, Baiba Jaunpujēna, Danute Kalašinska, Andis Kanaviņš, Jānis Kārkliņš, Agita Klapare, Jurģis Koļesņikovs, Normunds Maļugins, Staņislavs Marcišs, Sigita Mūrniece, Kristīne Petrovska, Santa Sīle, Sanita Stepiņa, Zane Vabule, Liene Veipa un Ilvija Zukule).