Jaunpiebalgas

vidusskola

bddb

Preventīvā programma pirmsskolas izglītības iestādēm - Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs. Ar Jaunpiebalgas novada domes atbalstu šajā programmā iesaistījāmies 2019.gadā. Pirms tam tika apmeklēti ievadsemināri par šo programmu un pieņemts kopīgs lēmums, mums to vajag!
Pirmais solis bija izveidot iestādes komandu. Komanda tika veidota ,ņemot vērā visu bērnu vecumposmu intereses. Komandas sastāvs mūsu pirmsskolā - pirmsskolas skolotājas Inese Žagariņa un Zinta Arahovska, psihologa asistente Liene Rozenova, sociālais pedagogs Alda Ozere un dir. vietniece izglītības jomā Laima Upmale-Līberga
Programmas mērķi
Veidot pirmsskolas iestādes vidi bērnam drošu un draudzīgu, savlaicīgi atpazīstot un novēršot bērnu tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un iestādes darbinieku starpā, un uzturot pozitīvu vidi, kurā centrālās ir bērna intereses un vajadzības.