Jaunpiebalgas

vidusskola

 

Althabere Zane Latviešu valoda, literatūra
Apsīte Maija Mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas
Arahovska Zinta Pirmsskola, pirmsskolas grupa Sprīdīši
Balode Ineta Krievu valoda, Vācu valoda
Beķere Madara Pirmsskola, pirmsskolas grupa Saulēni
Bērziņa Iveta Matemātika, matemātikas pulciņš
Bobrova Ilva Pirmsskola, pirmsskolas grupa Vinnijs Pūks
Brasava Māra Pirmsskola, pirmsskolas grupa Knīpuči
Brence Valija Matemātika
Ciekurzne Ieva Matemātika, datorika
Černoglazovs Viktors Mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, kokapstrāde
Elksne Ineta Politika un tiesības, ētika, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, psiholoģija, Latvijas un pasaules vēsture, teātra māksla
Ērkšķe Agnese Ģeogrāfija, ķīmija
Glāzere Jolanta Latviešu valoda, literatūra
Glāzere-Spalviņa Līga Sports
Grigorjeva Marija Pagarinātās dienas grupa
Grobiņa Lelde Angļu valoda pirmsskolā, sākumskolas skolotāja, robotikas nodarbības 1.-4. klasei
Intenberga Ruta Sākumskolas skolotāja
Jaksta Rudīte Matemātika
Jansone-Ķirse Ilze Sākumskolas skolotāja
Jerumāne Inga Ģeogrāfija
Johansone Vēsma Novada mācība, bibliotekāre
Kalniņa-Eglīte Baiba Vizuālā māksla, mazpulki, vizuālās mākslas pulciņš
Kļaviņa Vita Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības, ģeogrāfija, veselības mācība, teātra studija, skolēnu mācību uzņēmumi
Krams Valdis Mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas
Kučinska Anna Ekonomika
Kundrate Gunita Angļu valoda
Ķīķere Aija Latviešu valoda, literatūra
Legzdiņa Laila Tautiskās dejas pirmsskolā, mūzika, 5.-12. klašu jauktais koris
Lorence Liene Fizika, ķīmija, veselības mācība, inženierzinības, astronomijas pulciņš
Mačukāne Dace Sākumskolas skolotāja
Melece Daiga Sākumskolas skolotāja
Petrovska Sarma Meiteņu koris 1.-4. klasei
Pogule Vineta Pirmsskola, pirmsskolas grupa Bitītes
Ratiņš Arnis Ķīmija
Rubene Daiga Bioloģija, dabaszinības, bioloģijas pulciņš
Rubene Inga Pirmsskola, pirmsskolas grupa Bitītes
Rutka Evija Sākumskolas skolotāja
Sietiņa Mārīte Pirmsskola, pirmsskolas grupa Sprīdīši
Skutāne Lāsma Tautiskās dejas
Stankēvičs Aivars Sports, sports un veselība, basketbolas pulciņš
Šāvējs Jānis Robotikas nodarbības 5.-12. klasei
Šulca Judīte Pirmsskola, pirmsskolas grupa Vinnijs Pūks
Upmale-Līberga Laima Sākumskolas skolotāja
Vaļģe Liena Mūzika
Vīksna Dzintars Ritma grupa
Vīksna Māra Mūzika, koris
Vilde Vaira Informātika, programmēšanas pamati, datorika
Vlodare Sarmīte Sports, sports un veselība, orientēšanās pulciņš, vispārējā sagatvotība sportā
Zariņa-Romanova Velga Angļu valoda
Žagariņa Inese Pirmsskola
Žagariņš Jānis Mūzika
Žuravļova Agnese Pirmsskola, pirmsskolas grupa Knīpuči