Jaunpiebalgas

vidusskola

 

Alksnīte Agita Pirmsskola, pirmsskolas grupa Sprīdīši
Althabere Zane Latviešu valoda, literatūra
Apsīte Maija Mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas
Arahovska Zinta Smilšu terapija
Balode Ineta Krievu valoda, Vācu valoda
Beķere Madara Pirmsskola, pirmsskolas grupa Saulēni
Bērziņa Iveta Matemātika, matemātikas pulciņš
Bobrova Ilva Pirmsskola, pirmsskolas grupa Vinnijs Pūks
Brasava Māra Pirmsskola, pirmsskolas grupa Bitītes
Brence Valija Matemātika
Ciekurzne Ieva Matemātika, datorika
Černoglazovs Viktors Mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, kokapstrāde
Elksne Ineta Politika un tiesības, ētika, Latvijas vēsture, pasaules vēsture, psiholoģija, Latvijas un pasaules vēsture, teātra māksla
Ērkšķe Agnese Ģeogrāfija, ķīmija
Glāzere Jolanta Latviešu valoda, literatūra, novada mācība
Glāzere-Spalviņa Līga Sports
Grigorjeva Marija Sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupa
Grobiņa Lelde Sākumskolas skolotāja, robotikas nodarbības 1.-4. klasei
Gulbe Sanita Pirmsskola, pirmsskolas grupa Knīpuči
Intenberga Ruta Sākumskolas skolotāja
Jaksta Rudīte Matemātika
Jansone-Ķirse Ilze Sākumskolas skolotāja
Johansone Vēsma Bibliotekāre
Kalniņa-Eglīte Baiba Vizuālā māksla, mazpulki, vizuālās mākslas pulciņš
Kļaviņa Vita Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības, ģeogrāfija, veselības mācība, teātra studija, skolēnu mācību uzņēmumi
Kučinska Anna Ekonomika, Uzņēmējdarbības pamati
Kundrate Gunita Angļu valoda
Ķīķere Aija Latviešu valoda, literatūra
Legzdiņa Laila Tautiskās dejas pirmsskolā, mūzika, 5.-12. klašu jauktais koris
Liģere Ieviņa Smagatlētika
Lorence Liene Fizika, ķīmija, veselības mācība, inženierzinības, astronomijas pulciņš
Mačukāne Dace Sākumskolas skolotāja
Melece Daiga Sākumskolas skolotāja
Nebare Aiva Dizains un tehnoloģijas
Ozere Alda Kristīgā mācība
Petrovska Sarma Meiteņu koris 1.-4. klasei
Pogule Vineta Sākumskolas skolotāja
Ratiņš Arnis Ķīmija
Rubene Daiga Bioloģija, dabaszinības, bioloģijas pulciņš
Rubene Inga Pirmsskola, pirmsskolas grupa Bitītes
Rutka Evija Sākumskolas skolotāja
Sietiņa Mārīte Pirmsskola, pirmsskolas grupa Sprīdīši
Skutāne Lāsma Tautiskās dejas
Stankēvičs Aivars Sports, sports un veselība, basketbolas pulciņš
Šulca Judīte Pirmsskola, pirmsskolas grupa Vinnijs Pūks
Vīksna Dzintars Ritma grupa
Vīksna Māra Koris
Vilde Vaira Informātika, programmēšanas pamati, datorika
Vlodare Sarmīte Sports, sports un veselība, orientēšanās pulciņš, vispārējā sagatvotība sportā
Zariņa-Romanova Velga Angļu valoda
Žagariņa Inese Pirmsskola, pirmsskolas grupa Saulēni
Žagariņš Jānis Mūzika
Žuravļova Agnese Pirmsskola, pirmsskolas grupa Knīpuči