Jaunpiebalgas

vidusskola

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019. gada 20.novembrī ar Jaunpiebalgas vidusskolas 9. un 12. klašu skolēniem  strādāja Jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja un vadītāja Dace Briede – Zālīte.
Pasākuma gaitā skolēni uzzināja, kādi ir viņu iedzimtie dotumi, kā arī saņēma ieteikumus, kā pie tiem papildus strādāt. Interesanti un noderīgi bija uzzināt, kā katrs no dalībniekiem uzvedas stresa situācijās, lielas slodzes apstākļos un ikdienā, kad iestājas rutīna. Testa rezultāti parādīja, ko katrs no skolēniem domā par sevi un, ka tas var atšķirties no tā, kā viņus redz citi.
Pasākuma gaitā katrs skolēns ieguva atbildes uz jautājumiem, kādi profesijas virzieni viņam būtu tie piemērotākie, kā arī uzzināja, kā labāk veidot saskarsmi, balstoties uz savu personības tipu.
Lūk, dažu skolēnu atsauksmes par pasākumu:

tests1

tests2

tests3

tests4

tests5
Pedagoģe, karjeras konsultante Ineta Balode

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Tikšanās ar profesionāli ” pie mums, Jaunpiebalgas vidusskolā viesojās kustības Jauniešiem dibinātājs, uzņēmējs Rihards Krūmiņš.

Visas dienas garumā 7.,8.,10. un 11. klašu skolēni piedalījās nodarbībās, kuras vadīja Rihards Krūmiņš. Nodarbību pirmajā daļā pasniedzējs pastāstīja skolēniem par savu pieredzi, kā kļūt par veiksmīgu cilvēku, skolēniem nācās padomāt, ar ko atšķiras veiksmīgs cilvēks no neveiksmīga. Pasniedzējs motivēja skolēnus iet un darīt, rosināja skolēnus padomāt par to, ko katrs reālu ir izdarījis, lai tuvotos savam izvirzītajam mērķim.
Nodarbību otrajā daļā skolēni uzzināja, kā reāli notiek darba pārrunas, kādus jautājumus tajās uzdod un kā tām sagatavoties.
Skolēniem bija iespēja pašiem sevi prezentēt saviem skolas biedriem. Katra skolēna uzstāšanos pasniedzējs izanalizēja, izcēla stiprās puses un ieteica kaut ko arī uzlabot.
Pasniedzējs vairākkārt uzsvēra, ka visa pamatā ir cieņa.  Tā nepieciešama gan skolā starp skolēniem un skolotājiem, gan ikdienā, komunicējot ar cilvēkiem, gan biznesa vidē, veidojot biznesa attiecības.
Šo pasākumu skolēni novērtēja ļoti augstu.
Lūk, ko par to raksta 11. klases skolniece Samanta: “Trešdien, 13. novembrī, mūs apciemoja biedrības "Jauniešu kustībai" vadītājs Rihards Krūmiņš. Pie viņa pavadījām trīs mācību stundas. Noteikti varu apgalvot, ka tās bija vienas no iedvesmas bagātākajām 120 minūtēm manā pieredzē. Šajā laikā, viņam pastāstot par savu dzīves gājumu, pieredzi un sasniegumiem, es ne tikai ieguvu lieliskus padomus un iemaņas, lai spētu būt daudz konkurētspējīgāka darba tirgū un karjeras izaugsmē, bet arī ieguvu milzīgu iedvesmas uz atziņu devu. Paldies par tādu iespēju!”
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Karjeras iespējas teātrī” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Pedagoģe, karjeras konsultante Ineta Balode

profesionalis1

profesionalis2

profesionalis3

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019. gada 12. oktobrī Jaunpiebalgas vidusskolā notika pasākums “Darba pasaules iepazīšana. Dažādās profesijas”, kurā izglītojamie iepazinās ar animācijas filmu veidošanu kopā ar studiju “ Multenkulten”.
Pasākumā piedalījās 3.,4.,5. un 6. klašu skolēni.
Pasākuma sākumā skolēni noklausījās lekciju, kurā uzzināja, kā tiek veidotas animācijas filmas, iepazina dažādās profesijas animācijā, kā arī dzirdēja skaidrojumus par katras profesijas specifiku. Stāstījumu papildināja grafiskais materiāls – fotoreportāža, bija iespēja noskatīties animācijas filmu fragmentus. Vizuālo materiālu papildināja stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī neliels stāstījums par konkrētu personu, kura raksturo šo profesiju un strādā Latvijā. Pēc tam izglītojamie izveidoja īsu animācijas filmu. Pēc animācijas filmas izveidošanas to noskatījās, un uzzināja, kā var veidot animāciju mājas apstākļos, un saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Pēc pasākuma saņēmām no skolēniem tikai pozitīvu novērtējumu. Emīls no 5. klases pat izteica domu, ka viņš tagad zina, par ko strādās.
Pedagoģe, karjeras konsultante Ineta Balode

MULTENKULTEN1

MULTENKULTEN2

MULTENKULTEN3

MULTENKULTEN4

MULTENKULTEN5

Ražotnes apmeklējuma laikā uzzinājām, ka konfelāde ir marmelādes konfektes, ko gatavo no sulas. Katra konfekte ir ar izteiktu konkrētās ogas vai augļa garšu un krāsu, tomēr tām netiek pievienoti ne garšas pastiprinātāji, ne jebkādas krāsvielas. Mēs iejutāmies degustatora profesijā, mācījāmies atšķirt garšas, izvēlēties visgaršīgāko konfekti, cenšoties atpazīt augļu un ogu garšu nianses un mēģinājām uzminēt, no kādas sulas izgatavota katra konfekte. Dzirdējām stāstu par profesijām, kādas iesaistītas lauksaimniecības pārtikas produktu pārstrādes jomā un noskaidrojām, kam jāpievērš uzmanība, iepērkoties veikalā, degustējām ingvera sīrupu. Katrs pagatavojām un skaisti iesaiņojām savu Konfelādes konfekti. Tas bija interesanti, izzinoši un aizraujoši!

konfe

viaa logo logo ans ieguld

 

Jaunpiebalgas vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Savienības Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/1/001 ,, Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks- 2017.gada 11. septembris- 2020.gada 31.decembris

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
*nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās
*paaugstināt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm
*motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un tirgus piedāvājumam un vajadzībām

www.karjerascentrs.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem, kā arī apraksti par profesijām.
www.izaugsme.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem Latvijā, par mācību iespējām ārzemēs, kā arī apraksti par profesijām.
www.izm.gov.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm.
www.piaa.gov.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, mācību kursiem un izglītības un darba iespējām ārzemēs.
www.sf.gov.lv - par studiju un studējošo kreditēšanas jautājumiem.
www.nva.lv - par bezdarbnieku profesionālo apmācību.
www.lak.lv - par amatu apguves iespējām( arī cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību un personām ar garīgiem un fiziskiem veselības traucējumiem) pie amatu meistariem.
www.niid.lv - par profesionālās un augstākās izglītības iestādēm; karjeras izvēles testi. Informācija par Valsts ieskaitēm un eksāmeniem, par Latvijas izglītības iestādēm. Datubāzē ir profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums. Atrodami 7 karjeras izvēles testi.
www.iespejas.lv
www.prakse.lv - sadaļā STUDIJAS alfabēta kārtībā ir studiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums, iegūstamais grāds. Ir pieejams meklētājs pēc studiju virziena, izglītības iestādes un to atrašanās vietas.
www.uzdevumi.lv - sadaļā KUR MĀCĪTIES iespēja izvēlēties informāciju par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām.
www.studentam.lv - sadaļā IZGLĪTĪBA Latvijas izglītības iestādes un izglītības iespējas ārzemēs.
www.piaa.gov.lv/Euroguidance - izglītības iespējas( ko un kur mācīties); publikācijas, metodiskie un informatīvie materiāli( iepazīsti izglītības un darba pasauli- CD- ROM formāts); ES dokumenti par karjeras izvēles un konsultēšanas tēmām; Eiropas portāli( PLOTEUS, ESTIA, EURES, EURYDICE u.c.).
www.izmpic.gov.lv - profesionālā izglītība un profesiju standarti.
www.karjerascentrs.lv - profesiju apraksti. Nepieciešama bezmaksas reģistrācija. Sadaļā KARJERAS IZVĒLE ir karjeras informācija- profesijas, izglītības iespējas. Meklēšana- gan pēc alfabēta, gan vietas, gan izglītības veida un interešu jomas. Sadaļā IZPĒTI SEVI- interešu tests un datorspēle ES un MANA KARJERA.
www.cv-online.lv
www.e-darbs.lv
www.workingday.lv
www.vakance.lv
www.cvmarket.lv
www.fontes.lv
www.ariko.lv
personāla atlases firmas- www.careercenteronline.org
virtuālais karjeras centrs( e-konsultēšana, e-apmācība, resursi)
www.stepfour.com/jobs  www.occupationsguide.cz/en
profesiju apraksti angļu valodā
www.isec.gov.lv - kādas vidējās izglītības programmas atbilst konkrētajai studiju programmai; kādi centralizētie eksāmeni jākārto. Par papildus prasībām augstskola informē vismaz piecus mēnešus pirms uzņemšanas sākšanas.
www.izaugsme.lv - pieprasītāko profesiju TOPS, progresīvās profesijas, aktualitātes un jauninājumi par darba tirgu.
www.aiknc.lv - informācija par augstskolu un koledžu statusu, licencēšanu un akreditāciju.
www.izmpic.lv - nodarbinātības apraksts, kvalifikāciju līmenis, apmācības programma.

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Rīgā ir PKIVA ir informācijas kabinets, kas nodarbojas ar informācijas vākšanu, apkopošanu un sniegšanu. Var rakstīt konkrētus jautājumus par konkrētām mācību iestādēm.

Karjeras izvēles testi Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē
Karjeras izvēles testi Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā
Anketa ORIENTĀCIJA profesionālo interešu noteikšanai NVA mājas lapā
Anketa DARBA IZVĒLES FAKTORI NVA mājas lapā
Tests SASKARSMES STRATĒĢIJA
Tests KĀ IZVĒLĒTIES STUDIJU PROGRAMMU – Latvijas universitāte
Datorspēle ES un MANA KARJERA
Tests VAI ESI GATAVS DARBAM?
www.cv.lv - trīs dažādi virtuālie testi- atbilstošākā amata tests, virtuālā darba intervija, pārdošanas efektivitātes tests
www.rvt.lv - testi, kas palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un talantus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi
www.alberta-koledza.lv - tests, kas palīdz labāk izprast pašiem sevi un savu personību
http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1

 

Iepazīsti profesiju dažādību- KARJERA NĀKOTNĒ

Filma par nākotnes profesijām un karjeras veidošanu

ZAĻAIS PIPARS 1,2,3,4

1 - https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI

2 - https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

3 - https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4

4 - https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

5 - https://www.youtube.com/watch?v=OMTW5ABZku0

 

PROFESIJAS:
nva.gov.lv - profesiju aprakstu katalogs
profesijupasaule.lv - virtuālā profesiju pasaule
prakse.lv - profesijas apraksts apvienots ar virtuālo informāciju
lm.gov.lv - piedāvā profesiju klasifikatoru
jvmv.lv - profesiju definīciju katalogs
darilatvijai.lv - profesiju apraksti
eurobrussels.com - profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti

viaa.gov.lv - lejuplādējamas rokasgrāmatas, darba burtnīcas u.c. metodiskie materiāli karjeras izglītībai

karjera.lu.lv - Latvijas Universitātes piedāvātie karjeras materiāli

slideshare.net prezentācija par karjeras izglītību

http://www.fondsjc.lv/lv/projekti/articles/gramata-karjeras-izglitibas-programma-1-12-klasei.html  ( lejuplādējamas darba lapas)

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā Euroguidance ,,Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejuplādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem-

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

*palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam- uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
*sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
*audziniet bērnu darbībā;
*palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
*ļaujiet attīstīties centīgai personībai;

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties pusaudža karjeras plānošanas procesā:
*pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savām interesēm;
*ar pusaudzi jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības;
*jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus;
*jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod;
*jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi;
*jāiedrošina spert nākamo soli.

http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf