Jaunpiebalgas

vidusskola

12 sakumskola1 12 sakumskola2

Sākumskola

Vispirms māja būvēta skolas celtniekiem. Pēc celtniecības pabeigšanas abas būves (fotogrāfijās redzamā un otra starp muzeju un šo ēku, izmantotas kā dzīvokļi skolas darbiniekiem. Katrā mājā bija divi vai trīs dzīvokļi bez ērtībām.

Attēlā redzamajā ēkā dzīvoja Gicēviču un Kokorēviču ģimenes. Vēlāk tikai Kokorēviču ģimene, tad izveidoja skolas internātu, mājturības kabinetu, 2. stāvā iekārtoja bibliotēku. Tad apvienoja pirmās četras krievu klases un palika internāts puišiem. Vēlāk - sākumskolas klases, tautas tērpu noliktava, mākslas skolas pirmsākumi..

Mākslas skolas pirmsākumi.

Būve kalpoja kā skola. Daudzi atcerēsies šo ēku kā pirmo skoliņu, kur sāka mācīties pirmajā klasē. Te arī bija jāguļ pusdienlaiks, te bija bibliotēka. Lielāko sava mūža daļu te strādāja skolotāja Austra Vanaga, vēlāk nodibinot ģimeni, šeit arī dzīvoja Austra un Broņislavs Kokorēviči. Te pirmo izglītību apguva viņu bērni – Drosma, Renāte un Pēteris.
Lai nodrošinātu plašāku skolēnu talantu īstenošanu, skolā tiek pievienots mākslas virziens, kurā enerģiski darbojas Sandra un Gints Strēļi. 1994.gada 1.marts ir sākums mākslas pulciņam šajā ēkā. 1.septembrī uz skolu ģimenes ar bērniem aicina Sandras Strēles veidots ielūgums.

Sākums gan mazliet ātrāk, kad divas reizes mēnesī, nedēļu nogalēs, mākslinieki Sandra un Gints Strēļi brauc no Jelgavas uz mūsu skolu. Bērni zīmē, glezno, notiek radošs process gan telpās, gan Piebalgas dabā. Sandra Strēle toreiz teikusi: ”Man patīk šie bērni. Daudzi ir talantīgi. Vairāku prasmes sāk pietuvoties akadēmiskajam zīmējumam. Ir arī iekšēji noslēgti bērni, bet drosmīgi un patstāvīgi. Ne vienam vien šī bērnībā iegūtā skaistuma izpratne būs vienīgā atslodze dzīvē no ikdienas rūpēm un pelēcības.” Tā rakstīts apkopojumā Astrīda Knāķe Jaunpiebalgas vidusskola 1946.-1996.- 91.lpp.. Plakātu konkursā Bulgārijā, arī Bostonā ASV izstādē “Dzīvība” piedalās skolēni: Olga Ahmetova, Līga Apsīte, Maruta Apsīte, Agita Auziņa, Ilze Auziņa, Anete Ābelniece, Jānis Beķeris, Baiba Balode, Zane Bērziņa, Mika Goba, Madara Goba, Sandija Graudiņa, Intars Jurisons, Sanita Kasparžaka, Agita Ķēniņa, Ilona Levina, Ieva Micāne, Baiba Pāruma, Kārlis Rozentāls, Zane Seipule, Rūdolfs Strēlis, Gints Šāvējs, Rūta Tavare un Monta Vandere, kā arī skolotāji Sandra un Gints Strēļi.

Bet 1995. gadā šajā ēkā aizsākas Mākslas skola, tiek veidots Mākslas laukums.

12 stadijumi

2021. gada maijs un jūnijs. Akmeņus pārved uz bijušās ēkas pamatu vietu. 16. jūnijs - sākam labiekārtot sākumskolas atrašanās vietu.

Atsaucīgs bija Lauris Ontužāns (mūsu skolas absolvents), skolas darbinieks Andrejs Gusts. Laurim ekskavatoriņu palīdzēja atvest Juris Tonnis no Rankas.

Darbi turpināsies…

12 akmeni 1 12 akmeni 2

12 akmeni 3 12 akmeni 4