Jaunpiebalgas

vidusskola

12 sakumskola112 sakumskola2

Sākumskola
Mākslas skolas pirmsākumi.
Būve kalpoja kā skola. Daudzi atcerēsies šo ēku kā pirmo skoliņu, kur sāka mācīties pirmajā klasē. Te arī bija jāguļ pusdienlaiks, te bija bibliotēka. Lielāko sava mūža daļu te strādāja skolotāja Austra Vanaga, vēlāk nodibinot ģimeni, šeit arī dzīvoja Austra un Broņislavs Kokorēviči. Te pirmo izglītību apguva viņu bērni – Drosma, Renāte un Pēteris.
Lai nodrošinātu plašāku skolēnu talantu īstenošanu, skolā tiek pievienots mākslas virziens, kurā enerģiski darbojas Sandra un Gints Strēļi. 1994.gada 1.marts ir sākums mākslas pulciņam šajā ēkā. 1.septembrī uz skolu ģimenes ar bērniem aicina Sandras Strēles veidots ielūgums.
Sākums gan mazliet ātrāk, kad divas reizes mēnesī, nedēļu nogalēs, mākslinieki Sandra un Gints Strēļi brauc no Jelgavas uz mūsu skolu. Bērni zīmē, glezno, notiek radošs process gan telpās, gan Piebalgas dabā. Sandra Strēle toreiz teikusi: ”Man patīk šie bērni. Daudzi ir talantīgi. Vairāku prasmes sāk pietuvoties akadēmiskajam zīmējumam. Ir arī iekšēji noslēgti bērni, bet drosmīgi un patstāvīgi. Ne vienam vien šī bērnībā iegūtā skaistuma izpratne būs vienīgā atslodze dzīvē no ikdienas rūpēm un pelēcības.” Tā rakstīts apkopojumā Astrīda Knāķe Jaunpiebalgas vidusskola 1946.-1996.- 91.lpp.. Plakātu konkursā Bulgārijā, arī Bostonā ASV izstādē “Dzīvība” piedalās skolēni: Olga Ahmetova, Līga Apsīte, Maruta Apsīte, Agita Auziņa, Ilze Auziņa, Anete Ābelniece, Jānis Beķeris, Baiba Balode, Zane Bērziņa, Mika Goba, Madara Goba, Sandija Graudiņa, Intars Jurisons, Sanita Kasparžaka, Agita Ķēniņa, Ilona Levina, Ieva Micāne, Baiba Pāruma, Kārlis Rozentāls, Zane Seipule, Rūdolfs Strēlis, Gints Šāvējs, Rūta Tavare un Monta Vandere, kā arī skolotāji Sandra un Gints Strēļi.
Bet 1995. gadā šajā ēkā aizsākas Mākslas skola, tiek veidots Mākslas laukums.