Jaunpiebalgas

vidusskola

1806. - 1944. - Jaunpiebalgas draudzes skola

1944. - 1946. - Jaunpiebalgas nepilnā vidusskola

1946. - 1956. - Jaunpiebalgas vidusskola (1. vidusskola lauku apvidū Vidzemē)

1952. - Uzcelta vidusskolas ēka

1957. - Uzcelta pamatskolas ēka

1966. - 1976. - Izveidots skolas parks ar estrādi, sporta bāzi, dīķiem

1977. - Atklāts skolas novadpētniecības muzejs

1984. - Izveidota skolotāju - veterānu aleja

1987. - Nodota ekspluatācijā skolotāju dzīvojamā ēka Br. Kaudzīšu ielā 7

1991. - Atjaunota Draudzīgā aicinājuma tradīcija.

1991. - 1. - 4. klases pārceļas un apvienojas ar bērnudārzu Priežu ielā 8.

1993. - Ar "Veselību veicinošo skolu" uzsākas aktīvs projektu darbs.

1996. - Jaunpiebalgas vidusskolas 50 gadu jubileja, izveidota datorklase.

1996. - 2000. - Sākumskolas jumta rekonstrukcija un 3. stāva izbūve.

1998. - Uzsākts darbs SOCRATES/COMENIUS 1 skolu projektā.

2000. - IZM un A.Kronvalda fonda balva "MAZĀ PŪCE".

2001. - "Draudzīgā aicinājuma" balva.

2002. - Skolas akreditācija.

2003. - Ēdināšanas bloku renovācija Gaujas ielā 41 un Priežu ielā 8.

08.10.2004. - 02.09.2005. - Sporta zāles celtniecība.

01.07.2006. - Jaunpiebalgas vidusskolas 60 gadu jubileja un absolventu salidojums.

2006. - Rotaļu laukuma izveide sākumskolā.

2007. - Skolas akreditācija.

2007. - Uzcelta piebūve ķīmijas, fizikas un mājturības kabinetiem, informācijas tehnoloģiju, metodiskais un sociāla atbalsta centri.

2008. - Asfalts lielās skolas priekšā.

2009. - Lielās skolas jumta, logu maiņa, dabaszinību kabinetu renovācija.

2010. - Jaunpiebalgas vidusskolas jaunais karogs (autora Sandra Strēle).

2010. - 2011. - Pieejamības projekts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (skolas ieeja, zāle, skatuve, sanitārie mezgli un kanalizācija, lifts u.c.) Atjaunota vidusskolas fasāde.

02.07.2011. - Jaunpiebalgas vidusskolas 65 gadu dzimšanas dienas absolventu salidojums.

2012. - 2013. - Sākumskolas jumta un abu ēku siltumapgādes mezglu remonts.

2013. - Skolas akreditācija.

2014. - Atjaunota sporta zāles grīda.

2015. - Jauna vidusskolas estrāde. Jauna apkures sistēma (ar šķeldu).

2016. - Atjaunots muzeja jumts.Modernizēts iekšējais datortīkls, palielināta interneta pieslēguma jauda abās skolas ēkās.

2017. - Ēdamtelpu remonts lielajā skolā. Uzstādīti brīvdabas trenažieri.

2019. - Skolas akreditācija.