Jaunpiebalgas

vidusskola

14 1

14 2 14 3

1984. gadā skolēnu komiteja ierosināja iestādīt aleju ilggadējiem skolotājiem, kuri Jaunpiebalgas vidusskolā ir nostrādājuši vismaz 15 gadus un kuram mūsu skola ir pēdējā darbavieta. Skolotāji šo ideju uztvēra atsaucīgi, katrs izvēlējās savu koku. 1984. gada 4. oktobrī, Skolotāju dienas priekšvakarā, tika iestādīti 16 kociņi: egle- Astrīdai Knāķei, bērzs- Pēterim Knāķim, bērzs- Ilgvaram Leimanim, kļava- Vijai Leimanei, ozols- Edgaram Krūmiņam, bērzs- Elzai Krūmiņai, egle- Mildai Freimanei, kļava- Austrai Kokorēvičai, kļava- Zigmundam Bārdiņam, bērzs- Otto Vāliņam, pīlādzis- Elzai Pizānei, ozols- Arturam Teikmanim, pīlādzis- Jutai Ķepītei, bērzs- Annai Garai, ozols- Akseram Vīksnam, bērzs- Ņinai Mikolai.

Vēlākajos gados stādījumi turpinās. Bērzs- Baibai Lasmanei, liepa- Valentīnei Bārdiņai, liepa- Maigai Teikmanei, kļava- Idai Bērziņai, pīlādzis- Skaidrītei Vīksnai, dižskabārdis- Rutai Jēkabsonei, kastanis- Ritai Kaupiņai, lazda- Laumai Micānei, pīlādzis- Ilgai Prīsei, osis- Valdim Gansonam, priede- Ullai Loginai, ieva- Mārai Vīksnai, raiblapu kļava- Vēsmai Johansonei, skolotājiem Artim Beķerim un Judītei Beķerei iestādīti vītoli. Skolotāja Laima Upmale- Līberga 2021. gadā iestāda dekoratīvo ābeli, bet Dace Avotiņa - Mandžūrijas riekstkoku.

2007. gads. Pie akas stādījumus veic 9. klases skolēni: Edžus Alksnītis, Oskars Bobrovs, Rita Guste, Vita Guste, Aigars Lībergs, Guna Maļugina, Rasa Ontužāne, Juris Ošiņš, Mairita Pundure, Linda Radovska, Oskars Razminovičs, Jānis Rozenblats, Oskars Rubenis, Sandris Rubenis, Kitija Stauvere, Tomass Ulmis, Niks Vīķelis, un Agnese Žuravļova, kā arī audzinātāja Ilga Prīse.

14 vitols 1 14 vitols 2

2021. gada 14. maijs. Judītei Beķerei vītolu stāda dēls Pēteris, vedekla Madara un mazdēls Alvis.

 

14 riekstkoks

2021. gada 29. maijā Dace Avotiņa skolas parkā kopā ar savējiem stāda Mandžūrijas riekstkoku.

 

14 puku dobes 1 14 puku dobes 2

Puķu dobe. To 2018.gadā iekārtoja 9. klases skolēni: Harita Auziņa, Melisa Ābelniece, Edijs Blažēvics, Ernests Damroze, Lotārs Jānis Dzenža, Kristaps Eihentāls, Egmonts Ērglis, Madara Grasimoviča, Aleksandrs Grigorjevs, Diāna Jakobija, Elizabete Kalniņa, Anna Marija Kārkliņa, Zane Kostjukova, Krista Marta Kundrate, Aivija Zanda Kurkova, Aleksis Loginovs, Ramona Napre, Sabīne Pērkone, Elīna Elva Prīse, Simona Madara Putniņa, Vjačeslavs Rudiņecs, Dāvis Sinka, Liene Slaidiņa, Samanta Terēze Spirģe, Beāte Valdemiere-Bišere, Ance Venediktova un Adrians Vīķelis, kā arī audzinātāja Jolanta Glāzere