Jaunpiebalgas

vidusskola

14 1

14 2 14 3

1984. gadā skolēnu komiteja ierosināja iestādīt aleju ilggadējiem skolotājiem, kuri Jaunpiebalgas vidusskolā ir nostrādājuši vismaz 15 gadus un kuram mūsu skola ir pēdējā darbavieta. Skolotāji šo ideju uztvēra atsaucīgi, katrs izvēlējās savu koku. 1984. gada 4. oktobrī, Skolotāju dienas priekšvakarā, tika iestādīti 16 kociņi: egle- Astrīdai Knāķei, bērzs- Pēterim Knāķim, bērzs- Ilgvaram Leimanim, kļava- Vijai Leimanei, ozols- Edgaram Krūmiņam, bērzs- Elzai Krūmiņai, egle- Mildai Freimanei, kļava- Austrai Kokorēvičai, kļava- Zigmundam Bārdiņam, bērzs- Otto Vāliņam, pīlādzis- Elzai Pizānei, ozols- Arturam Teikmanim, pīlādzis- Jutai Ķepītei, bērzs- Annai Garai, ozols- Akseram Vīksnam, bērzs- Ņinai Mikolai.

Vēlākajos gados stādījumi turpinās. Bērzs- Baibai Lasmanei, liepa- Valentīnei Bārdiņai, liepa- Maigai Teikmanei, kļava- Idai Bērziņai, pīlādzis- Skaidrītei Vīksnai, dižskabārdis- Rutai Jēkabsonei, kastanis- Ritai Kaupiņai, lazda- Laumai Micānei, pīlādzis- Ilgai Prīsei, osis- Valdim Gansonam, priede- Ullai Loginai, ieva- Mārai Vīksnai, raiblapu kļava- Vēsmai Johansonei, skolotājiem Artim Beķerim un Judītei Beķerei iestādīti vītoli. Skolotāja Laima Upmale- Līberga iestāda ceriņkrūmu.

2007. gads. Pie akas stādījumus veic 9. klases skolēni: Edžus Alksnītis, Oskars Bobrovs, Rita Guste, Vita Guste, Aigars Lībergs, Guna Maļugina, Rasa Ontužāne, Juris Ošiņš, Mairita Pundure, Linda Radovska, Oskars Razminovičs, Jānis Rozenblats, Oskars Rubenis, Sandris Rubenis, Kitija Stauvere, Tomass Ulmis, Niks Vīķelis, un Agnese Žuravļova, kā arī audzinātāja Ilga Prīse.