Jaunpiebalgas

vidusskola

etwinnin school

Dalāmies savā priekā 🥳 par iegūto eTwinning skolas sertifikātu 2021-2022 un lepojamies ar saviem aktīvajiem skolotājiem, pirmsskolas skolotājiem un darbiniekiem, kuri prot radoši darboties un sadarboties, jēgpilni izmantojot mūsdienīgās tehnoloģijas! 👍

Projekta lapa: https://twinspace.etwinning.net/97290/home

   Šajā mācību gadā, neskatoties uz visām grūtībām (attālināto mācīšanos) Jaunpiebalgas vidusskolas 5.-9. klašu skolēni ir īstenojuši jaunu eTwinning projektu “Internet and social media to Enhance Social-Emotional Learning”.
   Šis ir starpdisciplinārs projekts, lai veicinātu sociālo un emocionālo mācīšanos skolēniem no 4 Eiropas valstīm. SEM (sociālā- emocionālā mācīšanās) ir svarīga skolēnu attīstībai. Mūsu mērķis bija nodrošināt skolēnus ar dizaina domāšanas prasmēm, kā arī nodrošināt sociālās un emocionālās kompetences- tādas kā: pašvadība, uzmanība, attiecības, emocijas. Mūsu mērķis bija veicināt pozitīvu vienaudžu sociālo mijiedarbību. Viens no galvenajiem mērķiem- veicināt IKT mācību un mācīšanas vajadzībām. Projektā darbojās 4 partneri no Polijas, Rumānijas, Turcijas un Latvijas.
   Projekta laikā aktīvi izmantojām sadarbības spēles, darbi tika veikti ar WEB 2.0. palīdzību.
   Projekta laikā gan stāstījām par saviem hobijiem, gan kopīgi veicām pētījumus internet, apkopojām informāciju, iepazinām citu valstu kultūras. Tā, piemēram, aizraujoša bija UNECSO kultūras pieminekļu meklēšana savā valstī un tad iepazinām citu valstu UNESCO pieminekļus. Interesanti bija uzzināt arī par citu valstu tradicionālajām virtuvēm. Kā gribētos kaut ko no tā visa nobaudīt!
   Mijiedarbība ar vienaudžiem, ar atšķirīgu kultūras izcelsmi sniedza autentiskas iespējas attīstīt sociālās un emocionālās prasmes tādā veidā, kā klases aktivitātes to nevar.
   Visus projekta partnerus iepazinās caur eTwinninga Partneru meklēšanas forumu.
Partneri izmantoja Google rīkus, lai vienotos par darba plānu. Tāpat Whatsapp grupa tika izveidota, lai sekmētu ikdienas komunikāciju un sadarbību partner starpā.

05.-06.03.2020 noritēja eTwinning skolu mentoringa mācību otrā daļa, kurā piedalījās arī skolu vadību pārstāvji, tajā skaitā mūsu skolas skolotāji Evija Šāvēja, Ilva Bobrova un Arnis Ratiņš!
Vispirms jaunie eTwinning skolotāji stāstīja par saviem eTwinning projektiem. Mēs dalījāmies ar savu paveikto eTwinning projekta “Bur, Bur – uzmini, ko bur!” ko realizējām kopā ar Priekuļu PII “Mežmaliņa” un Kalnciema vidusskolu. Mācību gaitā izvērtējām sadarbību gan ar savu mentoru, gan projekta partneriem, apzinājām ieguvumus un izaicinājumus, kā arī dalījāmies pieredzē! Paldies Etwinning Latvia!

Bildes: https://www.facebook.com/liene.millere.3/posts/3592933734082026

Robotika un modernās tehnoloģijas eTwinning projektos.

   Šā gada augustā Valmierā notika eTwinning organizēts starptautisks seminārs “Robotika un modernās tehnoloģijas eTwinning projektos”, kurā piedalījās 40 pedagogi no 8 valstīm. Nodarbības vadīja Edgars Bajaruns, mācību programmas “Iespējamā misija” absolvents, Siguldas pilsētas vidusskolas sociālo zinību, vēstures un fizikas skolotājs, kurš savā profesionālajā darbībā aktīvi izmanto modernās tehnoloģijas, kā arī vada elektronikas un mehatronikas pulciņu, un Andris Jenerts, Cēsu Jaunās pamatskolas informātikas skolotājs, Vidzemes Augstskolas mehatronikas students un robotikas entuziasts vistiešākajā nozīmē.
   Semināra mērķis bija skolotājiem apgūt robotiku un to pielietojumu pedagoģijā, lai varētu pilnveidot savu mācību procesu, plānojot mācību aktivitātes ar robotikas un programmēšanas elementiem, kas balstās kompetenču apmācībā. Tā bija arī lieliska iespēja iepazīties ar citu skolotāju pieredzi un veidot starptautisku sadarbības projektu tiešsaistē, kas sniedz iespēju skolotājiem savstarpēji sadarboties, bet skolēniem iespēju izmēģināt mācīties plašākā kontekstā un apgūstot kompetences.
   Lai sekmīgāk nostiprinātu apgūtās prasmes un veiksmīgāk nodotu iegūtās zināšanas skolēniem un citiem kolēģiem skolā, semināra nodarbību saturs tika pasniegts, izmantojot aktīvās mācīšanās pieeju “mācies darot”, veicot praktiskus uzdevumus atbilstoši sasniedzamajam rezultātam. Seminārā darbojāmies ar Arduino platformu, veidojot paši savu līnijsekotāju, kas, sekojot melnai līnijai uz balta fona, izbrauc labirintam līdzīgo trasi. Skolotājiem, kas piedalījās nodarbībās, bija ļoti dažāda iepriekšējā pieredze ar robotiem. Salīdzinot Arduino ar Lego robotiem, šiem ir sarežģītāka programmēšana un vairāk jāpārzin programmēšanas valoda. Tomēr pedagogi pierādīja savu problēmu risināšanas prasmi un radošumu, jo tie, kuriem nepadevās tik labi uzrakstīt plašu, sarežģītu programmu, izveidoja mākslinieciskus dizaina robotus, spīdošus, mirgojošus un dejojošus.
   Semināra pirmā diena pagāja, liekot lietā savas angļu valodas prasmes, iepazīstoties vienam ar otru, pastāstot par savu pieredzi pedagoģijā, veidojot diskusijas par robotiku un Lego robotu izmantošanu skolās. Protams, neiztrūkstoša bija ievadinformācija par Arduino platformu. Pie darba nopietni ķērāmies otrajā un trešajā dienā, kad saņēmām praktiskos materiālus, detaļas robotam, un, sekojot ļoti detalizētai skaidrojošai pamācībai, soli pa solim apguvām Arduino. Sākot no paša pirmā uzdevuma - iedegt Led diodes un likt tām mirgot, pamazām pa detaļai papildinot, dienu no dienas darbojoties, apguvām Arduino programmēšanas pamatus, sensoru datu lasīšanas un apstrādes metodes, sensoru datu analīzi un interpretāciju, kā arī patstāvīgi izstrādājām Arduino mikrokontroliera vadītu robotu. Jāatzīst, ka tas viss tik ļoti aizrāva, ka daži no mums atvēlēja pat nakts stundas tam, lai uzlabotu un pilnveidotu sava robota programmu. Papildus iedvesmojošai robotu prezentācijai vēl arī nostiprinājām plānošanas metodiku– kā apgūto izmantot, lai plānotu un īstenotu lielākus mācību uzdevumus – no satura izstrādes, līdz kritēriju sagatavošanai. Savs laiks tika arī atvēlēts zināšanu atsvaidzināšanai par projektu metodi un eTwinning projektu izstrādi vietējā mērogā un starptautisku sadarbības projektu veidošanā un īstenošanā, atrodot sadarbības partnerus. Ceturto dienu veltījām Siguldas novada Jaunrades centra kopīgam apmeklējumam, kur tika iepazīta vietējās interešu izglītības daudzveidība, piemēram, elektronika, robotika, dronu pilotēšana, 3D printeru darbība, lāzergriešana...

   Paldies semināra organizatoriem un eTwinning par neiztrūkstošo kvalitāti, pārdomāto plānojumu un iespēju tikties savas nozares entuziastiem! Šajās notikumiem un aktīvas darbības bagātajās dienās tika gan atrasti partneri starptautiskam eTwinning projektam, gan iegūtas jaunas iemaņas un dāvanā- robotikas komplekts, kas palīdzēs attīstīt šo jomu Jaunpiebalgas vidusskolā, gan, pats galvenais, iedvesmu jaunām idejām Jaunpiebalgas vidusskolas tehnoloģiskās puses attīstībai.

Jānis Šāvējs

valmiera1

Ideju ģenerēšana.

 

valmiera2

Robotu būvēšana un programmēšana.

 

valmiera3

Izmēģinam robotus trasē.

 

valmiera4

Ciemos Siguldas novada Jaunrades centrā.

etwinnin school 

  Jaunpiebalgas vidusskola šogad iekļuva starp tām 10 Latvijas skolām, kas ieguvušas statusu “eTwinning skola” (pavisam Latvijā tādas ir 34), tādējādi iegūstot augstāku reitingu un priekšrocības projektu pieteikumu iesniegšanai dažādiem Eiropas fondiem. Eiropas skolu kopiena- eTwinning - darbojas kopš 2005.gada un izglītības iestādēm visā Eiropā dod iespēju sadarboties un īstenot kopīgus projektus, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas bez papildu finansējuma piesaistes, bet pedagogiem- piedalīties gan tiešsaistes, gan klātienes semināros. Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji izmanto šīs iespējas un ar prieku un lepnumu dalās savā eTwinning pieredzē.

   Kāds ir bijis mūsu ceļš līdz “eTwinning skolas” statusam? Stāsta angļu valodas skolotāja Velga:

   “Pirms pieciem gadiem Jaunpiebalgas vidusskolā tika īstenots pirmais eTwinning projekts. Tas viss sākās, jo svešvalodas stundas vēlējāmies padarīt interesantākas un motivēt skolēnus svešvalodu izmantot arī ārpus stundām. Šis pirmais projekts bija pavisam vienkāršs - 9 valstu skolas cita citai sūtījām pašgatavotas Ziemassvētku kartiņas ar laba vēlējumiem, katra skola nofilmēja video, kurā skolēni nodziedāja savu mīļāko Ziemassvētku dziesmu...

   Iesākās viss ar viena skolotāja iniciatīvu, vēlāk platformu sāka izmantot vēl 2 kolēģi, tad vēl viens, un nu jau teju puse kolektīva iepazinusi iespējas, ko sniedz eTwinning. Partneru meklēšana starpvalstu Erasmus+ un Nord plus projektiem, vebināri, forumi, apmācības ir tikai dažas no iespējām, ko piedāvā eTwinning.
eTwinning projektus sākam īstenot jau pirmsskolas grupiņās un šobrīd pa aktīvam projektam ir katrā skolas pakāpē līdz pat vidusskolai. Kopīgi esam īstenojuši vairākus nopietnus projektus, kuri ir saņēmuši arī kvalitātes sertifikātus. Esam priecīgi, ka arī skolēni novērtē mūsu centienus. Skolēni paši jautā, kad būs nākamais projekts, kurā varēs iesaistīties. Ir pat tādas klases, kur visi simtprocentīgi ir iesaistījušies aktivitātēs. Tas priecē!”

   Kā eTwinning var būt noderīgs arī pašiem mazākajiem bērniem, atklāj skolotāja Evija.

   “Pirmais e-Twinning pirmsskolā bija starptautiskais projekts “Calender 2018”, kur kopā ar dažādu Eiropas valstu skolām ilustrējām kalendāru. Guvām grupiņā prieku, radoši darbojoties paši un iepazīstot citu skolu izmantotās vizuālās mākslas tehnikas. Gala rezultātu - kalendāru ar eTwinning logo - izmantojām gan svarīgu datumu (jubileju, svētku) atzīmēšanai, gan cipariņu atpazīšanai. Savukārt Kvalitātes sertifikātu ieguvām ar nacionālo projektu “Skaņas ap mums” , kur klausījāmies, atpazinām un atdarinājām dažādas skaņas kopā ar draugiem no Latvijas - Ludzas un Dobeles bērnudārzu audzēkņiem.

Pirmsskola

   Par pašu eTwinning var teikt, ka tā ir lieliska iespēja aktīviem un radošiem skolotājiem virtuāli apmainīties idejām, daudzveidot izglītības metodes, sekot līdzi aktuālajam gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Mūsu skolotāji var gan daudz sniegt citiem, gan gūt paši, izmantojot eTwinning piedāvātās iespējas.”

   Iespēju izglītoties nesen izmantoja arī skolotāja Vaira, kas no 21. līdz 24. martam piedalījās eTwinning Norvēģijas Nacionālā atbalsta dienesta organizētajā seminārā Oslo. Informātikas skolotāja dalās iespaidos:

   “Piedalīties bija aicinātas 9 valstis, ieskaitot Norvēģijas dalībniekus. Latviju pārstāvēja 4 skolas: Rīgas 34.vidusskola, Limbažu novada ģimnāzija, Tukuma Raiņa ģimnāzija un Jaunpiebalgas vidusskola. Semināra tēma: programmēšana un datordomāšana mācību procesā un eTwinning projektos. Nodarbībās pedagogi iepazinās ar dažādām mācību metodēm un izmantoja jaunākās IT tehnoloģijas. Vienlaikus šis bija arī kontaktu veidošanas seminārs, un pirms došanās mājup visiem dalībniekiem bija jaunas projektu idejas, ko realizēt jau šogad vai nākamā gada sākumā. Arī Jaunpiebalgas vidusskolai ir jauns projektu partneris – Hagudi skola no Raplas apriņķa Igaunijā. Abām izglītības iestādēm ir doma dažādot mācību stundas, izmantojot programmējamos Micro:Bit produktus. To var izmantot gan informātikā, gan visur, kur veido jaunus priekšmetus. Varbūt kāds var izveidot gleznu, kur naksnīgajās debesīs var iedegties zvaigznes? Varbūt kāds pats var uzprogrammēt ierīcīti, kas nosaka un attēlo temperatūru displejā, kas piestiprināts pie skolas somas? Un varbūt kāds var radīt jaunu rotaļlietu?

nor karte nor skolotaji

   Nākotne pieder tiem, kas brīvi māk strādāt ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām, tādēļ gribētos, lai skolēni zina IT pamatus un radoši raugās uz to pielietojumu sadzīvē.”

   Ceļš līdz eTwinning skolas statusam nav bijis viegls, bet nu mūsu ieguldītais darbs ir atmaksājies. Šeit paldies aktīvākajiem skolotājiem - Evijai Dapševičai, Jānim Šāvējam, Velgai Zariņai - Romanovai, Jolantai Glāzerei, Vairai Vildei. Ļoti daudz materiālu tapšanā palīdzējušas skolotājas Liene Lorence, Daiga Rubene, Gunita Kundrate, pirmsskolā sniegušas atbalstu projektu aktivitātēs Inese Žagariņa un Ilze Lēģere. Paldies par ieguldīto un nesavtīgo darbu!

   Ceram uz radošām idejām un veiksmīgiem projektiem arī nākotnē!

etwinnig

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes eTwinning 6 stundu pedagogu kvalifikācijas pilnveides kurss "Ievads eTwinning" notika 2019.gada 23.janvārī Jaunpiebalgas vidusskolā.

Lektori: Irina Solončuka un Kristaps Auzāns

etwinning macibas