Jaunpiebalgas

vidusskola

Vasaras noslēgumā četri Jaunpiebalgas vidusskolas skolēni un divas skolotājas devās ERASMUS+ projekta braucienā uz Portugāli, lai turpinātu pilnveidot savas prasmes komunikācijā, sadarbībā, radošumā un kritiskajā domāšanā, ko nosaka projekts 4C.
Pirmajā dienā Portugālē no paša rīta mēs jau braucām uz vietējo skolu, kurā iepazināmies ar portugāļiem un dāņiem. Lai labāk sadarbotos un saprastos, mums lika sadalīties grupās un atrisināt slepkavību, un, lūk, dažas grupas atrisināja pareizi, dažas - nē. Pēc tam mums pastāstīja, ar ko viņi nodarbojas klasē, kurā mēs atradāmies visu pārējo laiku. Portugāļu skolēni šajā klasē nodarbojās ar daudz un dažādām lietām, piemēram, taisīja un programmēja robotus, taisīja mājaslapas u.c. ar IT saistītus projektus. Vēlāk pastaigā pa ciematu, kurā mēs atradāmies, Fornes de Algodres, pirms sākām, mums bija palūgts pastaigas laikā bildēt apskates objektus, pie kuriem mēs piestāsim, jo tas būšot vajadzīgs prezentācijai, ko paši pa grupām veidosim. Mēs apskatījām muzeju, dažādus monumentus un baznīcu. Pēc pastaigas visiem kopā pie skolas bija piknika vakariņas, kas noslēdza pirmo dienu.