Jaunpiebalgas

vidusskola

Adrese: Priežu 8, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

 

Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas grupu bērnu tiesību aizsardzības (BTA) protokols

 

Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas Bērnu tiesību aizsardzība protokola izpildes Gada plāns 2022./23.m.g.

 

 

Pasaulē ir divas laimes: viena maza- pašam būt laimīgam, otra liela- padarīt citus laimīgu. 

 

Jaunpiebalgas vidusskolā darbojas 5 pirmsskolas grupas:

  • Saulēni ( 1,5- 4 gadi) – Inese Žagariņa, Madara Beķere, Ilze Lēģere
  • Knīpuči( 1,5-4 gadi) – Agnese Žuravļova, Laura Ceriņa, Liene Švindere
  • Bitītes( 4 gadi)- Māra Brasava, Inga Rubene, Līga Kazaka
  • Vinnijs Pūks( 5 gadi)- Agita Ķēniņa, Judīte Šulca, Smaida Pundure
  • Sprīdīši( 6 gadi)- Agita Alksnīte, Mārīte Sietiņa, Ārija Klapare

 

Mūzikas pasaulē jūsu bērnus ievedīs- Jānis Žagariņš.
Logopēde - Arnita Rēdmane  strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams papildus darbs pie valodas attīstīšanas un pilnveidošanas.

Bērniem pirmos tautisko deju soļus māca- Laila Legzdiņa.
Sportiskās aktivitātes pirmsskolā vada Līga Glāzere Spalviņa.

Pie mums darbojās Smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja soc.ped. procesā, Silto smilšu speciālists Zinta Arahovska.

Iespējams saņemt psihologa palīdzību- Inese Taube.

Sociālais pedagogs Baiba Damroze

Pirmsskolas metodiķe Evija Šāvēja

 

 

 

Tematisko pasākumu plāns pirmsskolā

Septembris

“Satikšanās rīts pagalmā! “

”Svinēsim tēt- īgi! “

 “Miķeļdienas sporta diena”

Oktobris

Pārgājiens ”Pretī rudenim”

Novembris

“Mārtiņi, Mārtiņi…”

“Daudz laimes Latvija! “

Decembris

“Ziemassvētku pasākumi” grupās

Janvāris

“Ziemas sporta diena”

Februāris

“Sveču diena”

Marts

Izteiksmīgas runas konkurss “Skani mana valodiņa”

Aprīlis

“Lieldienu pasākums”

Maijs

Ģimenes diena

Izlaidums.