Jaunpiebalgas

vidusskola

3 1 3 2

Laika atskaite. Izaug koks un cilvēks.

 

3 3 3 4

3 5 3 6

3 7

3 9

 

Liepas stādīja 1961.gada absolventi: Vija Apine, Antons Ducens, Rihards Dziatliks, Rudīte Elpere, Velta Gaujiņa, Vilis Irša, Gunta Kaparkalēja, Ināra Knāķe, Ligita Lasmane, Milda Lidurte, Vija Neizaka, Juris Razminovičs, Skaidrīte Smilgina, Tālivaldis Strauja, Vincents Strauja, Anita Strazda, Tavars Jānis un Egons Zūkeris, kā arī audzinātājs Pēteris Gicēvičs. Raitis Apalups, Māra Apine, Kārlis Barbars, Ausma Gūte, Ilga Gūte, Māris Matisons, Velga Melngaile, Dace Pakalne, Maija Puķīte, Daina Ruska, Dace Rubene, Vija Sebeža, Ādolfs Skangalis, Rūta Skujiņa, Vija Strazde un Ilga Stapāne, kā arī audzinātājs Zigmunds Bārdiņš.

Ābeļdārzu stādījuši vairāku gadu absolventi. 1958.gadā - Agris Baķis, Ilmārs Bernards, Māra Bērziņa, Jānis Cacāns, Marga Čakste, Līvija Freimane, Gaida Garšķe, Vija Kamene, Grietiņa Kamoliņa, Marga Ķīķere, Inta Kļaviņa, Andrejs Medvedis, Marģers Martinsons, Vilma Odziņa, Baiba Ozoliņa, Valda Pelēce, Daina Saulīte, Andrejs Siders, Līga Sīmane, Anna Tumaševska un Paulis Zadiņš, kā arī audzinātāja Anna Garā, stādīja gan ķiršu kokus, gan ābeles.

1970.gada absolventi: Līga Apsīte, Imants Balodis, Dace Briede, Ojārs Damroze, Tālavs Jundzis, Inta Junga, Vija Klapare, Rudīte Lasmane, Viktors Matvejevs, Mārīte Muižniece, Pēteris Ontužāns, Mētra Pētersone, Viesturs Plinka, Jānis Popelis, Valdis Seržants, Dace Sijāte, Ņina Soļima, Sarmīte Tepere, Andrejs Valdnieks, Tālis Vīksna, Vija Zīlīte un Maija Zvaigznīte, kā arī audzinātājs Pēteris Knāķis iestādīja ozolu birzi, kas joprojām kuplo skolas parkā.

1991.gada absolventi: Jānis Antons, Laila Balode, Pārsla Balode, Kaspars Dravants, Santa Dreimane, Gunita Golko, Georgs Ignatjevs, Raimonds Kalašinskis, Inga Karabeška, Juris Kārkliņš, Andris Krasovskis, Andris Krūmiņš, Edīte Logina, Edgars Logins, Dace Meire, Dace Oša un Inga Zirne, kā arī audzinātāja Ulla Logina stādīja ābeles.

1992.gada absolventi: Aija Aparjode, Aivars Damroze, Mudīte Grauduma, Līga Grīnberga, Solvita Grosberga, Una Johansone, Ieva Jurgena, Ramūne Kalašinska, Ingūna Kislija, Egita Klapare, Ieva Liepiņa, Kristīne Logina, Aigars Staškēvičs, Jānis Ulmis un Ineta Ziediņa, kā arī audzinātājs Aivars Rozenovs atjaunoja ķiršu stādījumus.

1996. gada absolventi: Olga Ahmetova, Andis Avotiņš, Gatis Brencis, Mārtiņš Dravants, Normunds Dreimanis, Jolanta Elpere, Indra Kamare, Māra Miesniece, Aina Morozova, Kintija Pāža, Intars Vaščenkovs, Andris Zirnis, Kaspars Zirnis un Ilva Zukule, kā arī audzinātāja Vēsma Johansone stādīja ābeles.

2006. gada absolventi: Kārlis Apsītis, Edgars Ārgalis, Baiba Balode, Monta Cābe, Anda Dzenža, Jānis Gajeviks, Mārtiņš Grīvāns, Aigars Grobiņš, Kristīne Guņko, Didzis Iekļavs, Liene Ikšele, Veronika Ivaņina, Inga Kalniņa, Andris Lorencis, Aigars Matišiņecs, Mārcis Misiņš, Gunita Ozola, Artūrs Petkēvičs, Egija Posse, Gita Prindule, Laima Rudzika, Līga Strazdiņa, Jānis Šāvējs, Agnese Vīksna un Mārtiņš Zemišs, kā arī audzinātāja Ineta Balode atjaunoja pieturu pie vidusskolas.

2014. gada absolventi: Linda Anzone, Karīna Astašova, Elvis Elksnis, Ivo Sandis Gailis, Edijs Jakobijs, Ēriks Jerumāns, Līna Kurzemniece, Ilze Lapiņa, Andra Pētersone, Viktorija Postolati, Juta Pūpola, Kristīne Seržāne un Kristiāna Skoboļeva, kā arī audzinātāja Vēsma Johansone veica vidusskolas pieturas labiekārtošanas darbus.

2020.gada absolventi: Karīna Azace, Gunda Glāzere, Alīna Krēvica, Nora Marija Misiņa, Kristaps Ozols, Samanta Plinta un Liene Zaķe, kā arī audzinātājas Lelde Grobiņa un Liene Lorence iestādīja skolas dārzā ābeli.

Šūpoles parkā veidoja Kārlis Spolītis un Eduards Vīķelis.