Jaunpiebalgas

vidusskola

13 1 13 2

13 3 13 4

13 5

13

Šī vieta skolas parkā arvien aicināt aicinājusi.

Vispirms, skolotāja Pētera Knāķa rosināti, vecāki - Tālivaldis Puķīte, Mārtiņš Kazerovskis un Laimonis Klapars izveidoja bērnu laukumu ar šūpolēm, rotaļu kasti un puķudobi pusaplī.

Vēlāk šajā vietā tapa Mākslas laukums.

Mākslas laukums ietver gan informāciju, gan simbolu un skaistuma valodas elementus, rosina domāt par pasaules lietu kārtību, par savu vietu uz Zemes un sen aizmirstām tautas spēka zintīm. Te ieliktā ideja rosina domāt, aicina augt, māca ieraudzīt lietas, kas ir mums apkārt.

To sāka veidot 1995.gadā pēc mākslinieces Sandras Strēles ierosinājuma. Stādījumus papildināja ar augiem, kuru nosaukums saistīts ar mākslu vai kāda mākslinieka vārdu, piemēram, franču gleznotāja Nikolā Pusēna, kā arī latviešu skatuves mākslinieku Ēvalda Valtera un Lidijas Freimanes vārdā nosauktās dālijas.

9. klases audzēkņi kopā ar audzinātāju Valdi Gansonu uzsāka akmeņu gādāšanu un objektu veidošanu. Mākslas laukumā izveidoti šādi simboli:
ugunskura vieta ar Māras krusta zīmi un dālija “Pusēns” (1995,Valda Gansona klase: Lauma Brante, Ilze Kaimiņa, Ilze un Dace Kalniņas, Inese Krūmiņa, Aija Petrovska, Olga Slobodeņuka, Ilva Vesere, Valters Babris, Normunds Brikmanis, Gatis Dzenis, Andris Elperis, Helmuts Graudums, Raivis Heiselis, Renārs Jundzis, Jānis Kārkliņš, Aigars Metums, Jānis Metums, Jānis Ontužāns, Mārtiņš Prīsis, Juris Rukmanis, Juris Slavēns, Nauris Zirnis un Jānis Zukulis),

akmens galds, sēžamie bluķīši un dālija “Ēvalds Valters” (1996, Laumas Micānes klase: Anatolijs Ahmetovs, Maruta Apsīte, Agita Auziņa, Jurģis Balodis, Imants Dāvids, Iveta Dzinēja, Mairita Ēķe, Valentīns Gajeviks, Gita Gansone, Sandija Graudiņa, Helmuts Graudums, Sandis Heiselis, Ilvars Jansons, Guna Jurjāne, Ainārs Lēģeris, Ieviņa Liģere, Jānis Metums, Ilze Nedēļa, Baiba Pāruma, Guntars Pencis, Laura Prīse, Normunds Supe, Mairis Tenčs, Anastasija Tiškova un Inese Veipa),

tornis un dālija “Zvaigznīte” (1997, Ivetas Bērziņas klase: Artis Apinis, Zigmārs Balodis, Zinta Bratka, Nauris Bruņinieks, Jānis Ciekurznis, Silva Dolmane, Aiga Dzinēja, Ludmila Gajevika, Gatis Gusts, Sanita Kaspržaka, Andis Kažociņš, Agris Kažociņš, Dzintars Kārkliņš, Jānis Kārkliņš, Dailis Keišs, Edgars Kļaviņš, Ilona Levina, Aigars Lēģeris, Zane Misiņa, Gunta Nuķe, Dace Ozoliņa, Ieva Puķīte un Kaspars Upmalis),

akmens acs (1998, Zanes Althaberes klase: Ilze Auziņa, Elīna Brikmane, Sigita Bukacinska, Gatis Gusts, Kerija Ivanova, Vitālija Ivaņina, Ilva Jansone, Laima Kārkliņa, Irita Ķēniņa, Māris Ķēniņš, Laine Lapiņa, Maira Laukubriede, Mareks Matīss, Lāsma Mekša, Mihails Mihailovs, Juris Misiņš, Lauris Ontužāns, Andris Pārums, Diāna Rubene, Eva Vabule, Sandis Vanders, Jānis Vaščenkovs, Aiga Vesere un Arita Vīksna),

četras debesspuses un krūmrozes “Lidija Freimane” (1999, Ilgas Prīses klase: Imants Bērziņš, Dita Bogena, Andis Ceļmals, Liene Dūklava, Laura Dzinēja, Ainārs Elperis, Atis Elsts, Liene Graudiņa, Gunta Gutāne, Lāsma Irša, Baiba Jaunpujēna, Danute Kalašinska, Andis Kanaviņš, Jānis Kārkliņš, Agita Klapare, Jurģis Koļesņikovs, Normunds Maļugins, Staņislavs Marcišs, Sigita Mūrniece, Kristīne Petrovska, Santa Sīle, Sanita Stepiņa, Zane Vabule, Liene Veipa un Ilvija Zukule).

 

14 1

14 2 14 3

1984. gadā skolēnu komiteja ierosināja iestādīt aleju ilggadējiem skolotājiem, kuri Jaunpiebalgas vidusskolā ir nostrādājuši vismaz 15 gadus un kuram mūsu skola ir pēdējā darbavieta. Skolotāji šo ideju uztvēra atsaucīgi, katrs izvēlējās savu koku. 1984. gada 4. oktobrī, Skolotāju dienas priekšvakarā, tika iestādīti 16 kociņi: egle- Astrīdai Knāķei, bērzs- Pēterim Knāķim, bērzs- Ilgvaram Leimanim, kļava- Vijai Leimanei, ozols- Edgaram Krūmiņam, bērzs- Elzai Krūmiņai, egle- Mildai Freimanei, kļava- Austrai Kokorēvičai, kļava- Zigmundam Bārdiņam, bērzs- Otto Vāliņam, pīlādzis- Elzai Pizānei, ozols- Arturam Teikmanim, pīlādzis- Jutai Ķepītei, bērzs- Annai Garai, ozols- Akseram Vīksnam, bērzs- Ņinai Mikolai.

Vēlākajos gados stādījumi turpinās. Bērzs- Baibai Lasmanei, liepa- Valentīnei Bārdiņai, liepa- Maigai Teikmanei, kļava- Idai Bērziņai, pīlādzis- Skaidrītei Vīksnai, dižskabārdis- Rutai Jēkabsonei, kastanis- Ritai Kaupiņai, lazda- Laumai Micānei, pīlādzis- Ilgai Prīsei, osis- Valdim Gansonam, priede- Ullai Loginai, ieva- Mārai Vīksnai, raiblapu kļava- Vēsmai Johansonei, skolotājiem Artim Beķerim un Judītei Beķerei iestādīti vītoli. Skolotāja Laima Upmale- Līberga 2021. gadā iestāda dekoratīvo ābeli, bet Dace Avotiņa - Mandžūrijas riekstkoku.

2007. gads. Pie akas stādījumus veic 9. klases skolēni: Edžus Alksnītis, Oskars Bobrovs, Rita Guste, Vita Guste, Aigars Lībergs, Guna Maļugina, Rasa Ontužāne, Juris Ošiņš, Mairita Pundure, Linda Radovska, Oskars Razminovičs, Jānis Rozenblats, Oskars Rubenis, Sandris Rubenis, Kitija Stauvere, Tomass Ulmis, Niks Vīķelis, un Agnese Žuravļova, kā arī audzinātāja Ilga Prīse.

14 vitols 1 14 vitols 2

2021. gada 14. maijs. Judītei Beķerei vītolu stāda dēls Pēteris, vedekla Madara un mazdēls Alvis.

 

14 riekstkoks

2021. gada 29. maijā Dace Avotiņa skolas parkā kopā ar savējiem stāda Mandžūrijas riekstkoku.

 

14 puku dobes 1 14 puku dobes 2

Puķu dobe. To 2018.gadā iekārtoja 9. klases skolēni: Harita Auziņa, Melisa Ābelniece, Edijs Blažēvics, Ernests Damroze, Lotārs Jānis Dzenža, Kristaps Eihentāls, Egmonts Ērglis, Madara Grasimoviča, Aleksandrs Grigorjevs, Diāna Jakobija, Elizabete Kalniņa, Anna Marija Kārkliņa, Zane Kostjukova, Krista Marta Kundrate, Aivija Zanda Kurkova, Aleksis Loginovs, Ramona Napre, Sabīne Pērkone, Elīna Elva Prīse, Simona Madara Putniņa, Vjačeslavs Rudiņecs, Dāvis Sinka, Liene Slaidiņa, Samanta Terēze Spirģe, Beāte Valdemiere-Bišere, Ance Venediktova un Adrians Vīķelis, kā arī audzinātāja Jolanta Glāzere

9 1

9 2

Stādījumus pretim skolas galvenajai ieejai veidojuši vairāku gadu absolventi. 2008. gadā 9. klase: Aiga Dzenža, Henrijs Eglītis, Kristaps Gavlovičs, Inga Grīnberga, Rūta Kazerovska, Agnese Krieva, Matīss Kuzmanis, Toms Laizāns, Daumants Lūsa, Alise Ozola, Intars Ozols, Dana Pelša, Oskars Rozenblats, Elīza Rubene, Mārtiņš Smilgins, Sintija Tentele, Evita Zaķe, Elīna Žuravļova, Indriķis Akimovs, Liene Alksnīte, Zelda Althabere, Zane Dzerkale-Ruskule, Harijs Graudiņš, Ivars Grīnbergs, Madara Grīvāne, Madara Kārkliņa, Mārtiņš Krišjānis, Inese Kustova, Sanita Ķēniņa, Pēteris Ķīķeris, Katrīna Laukubriede, Raivis Mačs, Kristīne Ozere, Salvis Ozoliņš, Krišs Spalviņš un Matīss Zariņš, kā arī audzinātājas Liene Lorence un Rudīte Jaksta.

Puķu dobi 2009. gadā veidoja 9.klases skolēni: Lāsma Alksnīte, Alise Apsīte, Edžus Arahovskis, Sandra Briede, Matīss Elksnis, Natālija Jankovska, Krista Krūmiņa, Kristīne Kustova, Mārtiņš Ķīķeris, Vitauts Morozs, Jānis Petkēvičs, Agnis Pogulis, Sintija Posse, Andžs Pūpols, Lauris Rukmanis, Lāsma Tinkuse, Arvis Urbāns, Agnese Vietniece, Didzis Vietnieks un Toms Zirnis, kā arī audzinātāja Maija Apsīte. Zane Alksnīte, Linda Astašova, Kristīne Ābelniece, Guntars Bērziņš, Reinis Brasavs, Armands Dzenža, Radislavs Garbuzjuks, Māris Kaņeps, Edgars Misiņš, Kristīne Pacēviča, Inga Pavalkoviča, Kristaps Pīčs, Kristīne Razminoviča, Kate Rubene un Sabīne Rubene, kā arī audzinātāja Dace Kļava.

9 stabules

Vēja stabules un skujeņi

Vējam ir liels spēks. Vēju var pārvērst skaņās. Skaņu vibrācija kliedē negatīvo enerģiju. Stabules pie mūsu skolas iezvana veiksmi un prieku. 2003. gadā tās skolai dāvināja 9.klases skolēni: Dace Bērziņa, Monta Cābe, Lana Duļbinska, Jānis Gajeviks, Mārtiņš Grīvāns, Didzis Iekļavs, Liene Ikšele, Intars Jakobijs, Inga Kalniņa, Jānis Kanaviņš, Andris Lorencis, Mārcis Misiņš, Gunita Ozola, Gita Prindule, Ivanda Špore, Līga Vērse, Agnese Vīksna, Mārtiņš Zemišs un Ilgvars Lībergs, viņu vecāki, kā arī audzinātāja Sarmīte Vlodare.

Soliņus 2005.gadā gatavoja abu 9.klašu skolēni: Agris Bite, Artūrs Cērūzis, Evita Jefimova, Kitija Dzene, Kristaps Gončoronoks, Aivis Karps, Artis Lazdiņš, Aleksandrs Mihailovs, Monta Pelša, Artūrs Razguļājevs, Artis Tentelis, Kaspars Tišanovs, Diāna Žukova, Arita Ārgale, Laura Bārdiņa, Marta Bobrova, Nora Cābe, Zane Cērūze, Ieva Dolmane, Ilgvalds Ivanovs, Pēteris Klapars, Dagnis Krievs, Ainārs Kuzmins, Aiva Laukubriede, Kristaps Liedskalniņš, Vieda Lūsa, Mārtiņš Mačukāns, Normunds Makars, Eva Matīsa, Vineta Misiņa, Pēteris Misiņš, Madara Ontužāne, Aija Radziņa, Madara Stalaža, Kaspars Stauvers, Inita Šimane, Santa Šparna, Kristīne Tenisone, Zaiga Vīķele un Edgars Žagariņš, kā arī audzinātājas Rita Kaupiņa un Lauma Micāne.

9 gliemezis 1 9 gliemezis 2

Vairākpakāpju puķu dobi veidoja 12.klases skolēni: Kristīne Baltkaula, Viktorija Brikmane, Dagnija Goldberga, Monta Santa Graudiņa, Izabella Kvecko, Elīna Millere, Sindija Ozola, Valts Pabērzs, Artis Peilāns, Ričards Andis Pērkons, Kristiāna Pogule, Amanda Sinka, Haralds Šrēders un Kaspars Žēpers, kā arī audzinātāja Rudīte Jaksta.

4 1 4 2

4 3 4 4

4 5 4 6

4 7 4 8

Bērzus starp ceļmalas dīķi un skolas ēku stādīja vairāku izlaidumu absolventi.

1960. gada absolventi: Ilga Apine, Ruta Ārne, Anna Balode, Velta Balode, Aina Blome, Irēna Dortāne, Andrejs Eiduks, Irēna Elpere, Aivars Krasovskis, Rudīte Medne, Astrīda Pelne, Vija Saulīte, Maija Spolīte, Maija Veipa un Juris Zaķis, kā arī audzinātājs Ilgvars Leimanis. Pēteris Aparjods, Maruta Apine, Daina Auziņa, Velta Bišere, Ilga Brence, Pēteris Cacans, Ilga Cera, Dzidra Eikena, Jāzeps Garais, Maiga Kraukle, Viktors Krieviņš, Mirdza Līrmane, Gunta Medne, Kārlis Pakulis, Ilze Pelēce, Jānis Pētersons, Ausma Pinne, Dzidra Rubene, Alīne Rutke, Meta Sīmane, Arnolds Supe, Valdis Suta, Jānis Sebris, Marija Šube, Pauls Urbanovičs un Jānis Vīgants, kā arī audzinātājs Zigmunds Bārdiņš.

1963. gada absolventi: Māris Apsītis, Vilnis Apsītis, Aivars Blūms, Elvīra Dandena, Velta Driļevska, Ārija Dzenža, Irēna Gabrāne, Egils Johansons, Jānis Kļaviņš, Genovefa Krakope, Andris Lapsenieks, Ojārs Pārums, Ligita Podniece, Jānis Plaudis, Juris Ruborts, Nikolajs Soļims, Aija Šube, Anita Upena, un Indulis Zvaigzne, kā arī audzinātāja Gaida Dulberga. Maija Brīvule, Andris Dancis, Elmārs Dančevskis, Jānis Dravants, Jānis Dzinējs, Viesturs Jundzis, Jānis Lācis, Jānis Rubenis, Mārtiņš Rubenis, Imants Rudzītis, Antons Tučs, Jānis Vējiņš, Lija Vībante un Mudīte Zvaigzne, kā arī audzinātāja Anna Garā.

1964. gada absolventi: Jānis Antons, Aivars Apinis, Andrejs Barbars, Margarita Birzniece, Vaira Butka, Kārlis Ērglis, Baiba Grigola, Valentīna Jegorova, Māra Kalnupe, Anna Krasovska, Maija Misiņa, Ilmārs Pikurs, Dzintra Skrodele, Pēteris Skroderis, Dainis Uķis, Ilga Zālītis un Ruta Zūkere, kā arī audzinātājs Ilgvars Leimanis.

1965. gada absolventi: Ilga Apse, Ruta Apse, Anita Āpša, Juris Baumanis, Mudīte Baumane, Māris Bedeicis, Anita Brante, Indra Gregore, Aina Ice, Ginta Jēpe, Guntis Lipiņš, Valentīna Muižniece, Jānis Mūrmanis, Anna Pelēce, Lita Pērkone, Maiga Pilmane, Aija Podniece, Edīte Priedīte, Jānis Putniņš, Vilhelma Sakoviča un Dzidra Ulaste, kā arī audzinātājs Pēteris Gicēvičs.

1966. gada absolventi: Viktors Alkšers, Māra Bāliņa, Raitis Bērziņš, Aiga Elpere, Guntis Ērglis, Dace Junga, Imants Kažoks, Pēteris Krasovskis, Aija Kupce, Ērika Līmane, Dzidra Maksteniece, Jānis Matisons, Andrejs Riekstiņš, Imants Robežnieks, Gunta Vasile, Ināra Vinogradova, Dace Zvēriņa, kā arī audzinātāja Anna Garā. Rihards Anspoks, Astrīda Baumane, Maija Cālis, Ruta Dandena, Dzintra Jurjāne, Anita Kankare, Jevgenija Keiša, Uldis Kesners, Irēna Līmane, Ērika Laumane, Ingrīda Pauga, Mārīte Sābule, Skaidrīte Supure un Vitālijs Tumaševskis, kā arī audzinātāja Gaida Dulberga.

1968. gada absolventi: Uldis Aparjods, Dzintra Blūma, Raitis Ciekurznis, Gunta Dižpētere, Līvija Garāne, Ausma Homane, Baiba Kesnere, Uldis Klēbergs, Ausma Krasovska, Silvija Līmane, Ilga Prīse, Ilze Sidere, Māris Šnē, Dace Šteine, Anita Vilciņa, Lilita Volkova un Ausma Zīlīte, kā arī audzinātājs Zigmunds Bārdiņš.

1969. gada absolventi: Astrīda Augstkalne, Jānis Biezais, Kārlis Bišeris, Velita Bormane, Jautrīte Bruņiniece, Augusts Kažociņš, Anita Ķīķere, Ināra Liepiņa, Antons Logins, Ausma Nedēļa, Ulla Rozenvalde, Guntra Vasile, Dzintra Vītola, Arvis Vīgrants un Ilze Zilvere, kā arī audzinātāja Anna Garā. Skolas nokalnē iestādīja bērzu vai ozolu.

1967. un 1968. gadā, pateicoties kopsaimniecības “Alauksts” priekšsēdētājam Andrejam Jurciņam, skolas parkā tika izveidoti dīķi.
Atbalsta sienas veidošana un mūrēšanas darbus vadīja skolotājs Pēteris Knāķis.

1989. gadā izveidoja akmeni ar iekaltu uzrakstu ”Vidusskola”. To organizēja 39. izlaiduma absolventi: Dace Augstkalne, Ilze Balode, Sanita Blīgzna, Ilva Bobrova, Dace Dombrovska, Zeltīte Dreimane, Edīte Grauduma, Artūrs Grīnbergs, Ilze Jundze, Inese Kaimiņa, Armands Kalnups, Girta Kazika, Daiga Kupce, Ingrīda Lapiņa, Ināra Leone, Andžs Miesnieks, Ilze Nedēļa, Sigita Petrovska, Sanita Razminoviča, Laila Savicka, Zinta Strode, Dagnija Šķerberga, Jolanta Trumpmane, Viesturs Upens, Sanita Zāģere, Inese Žvīgure, kā arī audzinātāja Astrīda Knāķe.

2011. gada 9. klases absolventi: Linda Anzone, Karīna Astašova, Zaiga Burceva, Viesturs Eglītis, Elvis Elksnis, Ivo Sandis Gailis, Oskars Gusts, Edijs Jakobijs, Līna Kurzemniece, Bogdans Kvecko, Ilze Lapiņa, Laura Lēģere, Jūlijs Morozs, Andra Pētersone, Viktorija Postolati, Lelde Putniņa, Juta Pūpola, Sigita Razminoviča, Kristīne Seržāne, Kristiāna Skoboļeva, Sanita Šostaka, Dāvis Uķis, Justs Vīķelis, Laine Žuravļova un Ivo Žuravļovs, kā arī audzinātāja Vēsma Johansone organizēja, lai parka dīķī pie ceļa būtu strūklaka.

2021. gads. Skolai – 75.

21. izlaidumam aprit 50 gadi. Izlaiduma absolventi Maruta Kažociņa (Ozoliņa), Jānis Lipiņš, Maija Šāvēja (Vesere), Laimis Šāvējs, Antoņina Zvirgzdiņa (Saukāne) šopavasar skolas parkā iestādīja hortenzijas.

Paldies!

 

3 1 3 2

Laika atskaite. Izaug koks un cilvēks.

 

3 3 3 4

3 5 3 6

3 7

3 9

 

Liepas stādīja 1961.gada absolventi: Vija Apine, Antons Ducens, Rihards Dziatliks, Rudīte Elpere, Velta Gaujiņa, Vilis Irša, Gunta Kaparkalēja, Ināra Knāķe, Ligita Lasmane, Milda Lidurte, Vija Neizaka, Juris Razminovičs, Skaidrīte Smilgina, Tālivaldis Strauja, Vincents Strauja, Anita Strazda, Tavars Jānis un Egons Zūkeris, kā arī audzinātājs Pēteris Gicēvičs. Raitis Apalups, Māra Apine, Kārlis Barbars, Ausma Gūte, Ilga Gūte, Māris Matisons, Velga Melngaile, Dace Pakalne, Maija Puķīte, Daina Ruska, Dace Rubene, Vija Sebeža, Ādolfs Skangalis, Rūta Skujiņa, Vija Strazde un Ilga Stapāne, kā arī audzinātājs Zigmunds Bārdiņš.

Ābeļdārzu stādījuši vairāku gadu absolventi. 1958.gadā - Agris Baķis, Ilmārs Bernards, Māra Bērziņa, Jānis Cacāns, Marga Čakste, Līvija Freimane, Gaida Garšķe, Vija Kamene, Grietiņa Kamoliņa, Marga Ķīķere, Inta Kļaviņa, Andrejs Medvedis, Marģers Martinsons, Vilma Odziņa, Baiba Ozoliņa, Valda Pelēce, Daina Saulīte, Andrejs Siders, Līga Sīmane, Anna Tumaševska un Paulis Zadiņš, kā arī audzinātāja Anna Garā, stādīja gan ķiršu kokus, gan ābeles.

1970.gada absolventi: Līga Apsīte, Imants Balodis, Dace Briede, Ojārs Damroze, Tālavs Jundzis, Inta Junga, Vija Klapare, Rudīte Lasmane, Viktors Matvejevs, Mārīte Muižniece, Pēteris Ontužāns, Mētra Pētersone, Viesturs Plinka, Jānis Popelis, Valdis Seržants, Dace Sijāte, Ņina Soļima, Sarmīte Tepere, Andrejs Valdnieks, Tālis Vīksna, Vija Zīlīte un Maija Zvaigznīte, kā arī audzinātājs Pēteris Knāķis iestādīja ozolu birzi, kas joprojām kuplo skolas parkā.

1991.gada absolventi: Jānis Antons, Laila Balode, Pārsla Balode, Kaspars Dravants, Santa Dreimane, Gunita Golko, Georgs Ignatjevs, Raimonds Kalašinskis, Inga Karabeška, Juris Kārkliņš, Andris Krasovskis, Andris Krūmiņš, Edīte Logina, Edgars Logins, Dace Meire, Dace Oša un Inga Zirne, kā arī audzinātāja Ulla Logina stādīja ābeles.

1992.gada absolventi: Aija Aparjode, Aivars Damroze, Mudīte Grauduma, Līga Grīnberga, Solvita Grosberga, Una Johansone, Ieva Jurgena, Ramūne Kalašinska, Ingūna Kislija, Egita Klapare, Ieva Liepiņa, Kristīne Logina, Aigars Staškēvičs, Jānis Ulmis un Ineta Ziediņa, kā arī audzinātājs Aivars Rozenovs atjaunoja ķiršu stādījumus.

1996. gada absolventi: Olga Ahmetova, Andis Avotiņš, Gatis Brencis, Mārtiņš Dravants, Normunds Dreimanis, Jolanta Elpere, Indra Kamare, Māra Miesniece, Aina Morozova, Kintija Pāža, Intars Vaščenkovs, Andris Zirnis, Kaspars Zirnis un Ilva Zukule, kā arī audzinātāja Vēsma Johansone stādīja ābeles.

2006. gada absolventi: Kārlis Apsītis, Edgars Ārgalis, Baiba Balode, Monta Cābe, Anda Dzenža, Jānis Gajeviks, Mārtiņš Grīvāns, Aigars Grobiņš, Kristīne Guņko, Didzis Iekļavs, Liene Ikšele, Veronika Ivaņina, Inga Kalniņa, Andris Lorencis, Aigars Matišiņecs, Mārcis Misiņš, Gunita Ozola, Artūrs Petkēvičs, Egija Posse, Gita Prindule, Laima Rudzika, Līga Strazdiņa, Jānis Šāvējs, Agnese Vīksna un Mārtiņš Zemišs, kā arī audzinātāja Ineta Balode atjaunoja pieturu pie vidusskolas.

2014. gada absolventi: Linda Anzone, Karīna Astašova, Elvis Elksnis, Ivo Sandis Gailis, Edijs Jakobijs, Ēriks Jerumāns, Līna Kurzemniece, Ilze Lapiņa, Andra Pētersone, Viktorija Postolati, Juta Pūpola, Kristīne Seržāne un Kristiāna Skoboļeva, kā arī audzinātāja Vēsma Johansone veica vidusskolas pieturas labiekārtošanas darbus.

2020.gada absolventi: Karīna Azace, Gunda Glāzere, Alīna Krēvica, Nora Marija Misiņa, Kristaps Ozols, Samanta Plinta un Liene Zaķe, kā arī audzinātājas Lelde Grobiņa un Liene Lorence iestādīja skolas dārzā ābeli.

Šūpoles parkā veidoja Kārlis Spolītis un Eduards Vīķelis.

11 9Sudrabkklava 11 8SkatsuzparkuS

11 10Sudrabkklava1 11 koki 4

11 2 11 3muzejsvec

11 muzejs

11 1 11 7SkatsS

Jaunpiebalgas vidusskolas muzejs tapa 3 gadu laikā.
No Astrīdas Knāķes piezīmēm.

11 vest1

11 vest2

11 vest3

11 vest4

11 vest5

 

 

 

1979.gada absolventi: Dzintra Bērziņa, Sandra Bite, Alfrēds Blumbergs, Iveta Ciganska, Ventis Dravants, Sarmīte Guste, Rasma Ješkina, Juris Kneksis, Vija Lazdiņa, Sandra Leimane, Anita Lejiņa, Modris Lēģeris, Ilze Poikāne, Jānis Radziņš, Maiga Riekstiņa, Jānis Rubenis, Daiga Rupaine, Dzintra Verle, Ilona Voite un Elmārs Zvirgzdiņš, kā arī audzinātāja Vija Leimane stādīja lapegles blakus muzejam.

Skolotājas Rutas Jēkabsones audzināmā klase 1989.gadā dāvināja skolai akmeni ar iegravētu uzrakstu “Muzejs”. Skolēni: Inguna Abuce, Uldis Āre, Kristaps Balodis, Linda Bedeice, Mudīte Grauduma, Solvita Grosberga, Una Johansone, Juris Kazāks, Aigars Kārkliņš, Ingūna Kislija, Egita Klapare, Ieva Liepiņa, Aigars Liepiņš, Kristīne Logina, Ivo Ludzenieks, Andris Petrovs, Iveta Riekstiņa, Ritvars Rubenis, Ingus Sabulis, Aleksejs Sidoraks, Ilze Slavēna, Aigars Staškēvičs, Aigars Strods, Konstantīns Tavars, Jānis Ulmis, Jānis Veips, Inita Zāģere, Ineta Ziediņa un Lita Zukule.

1985.gada 20.maijā pie skolas muzeja tika iestādīts piemiņas ozols Jānim Čašam. 1972.gadā viņš bija LPSR kara komisārs. Ģenerālmajors Jānis Čaša bija Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts Jaunpiebalgas vēlēšanu apgabalā, aktīvi iesaistījās dažādu skolas projektu atbalstīšanā. Viesojās Jaunpiebalgā ar komponisti Elgu Igenbergu, dziedātāju Pēteri Grāveli, aktrisi Veru Singajevsku. Skolas muzeja atklāšanā 1977.gada 15.jūnijā ģenerālis bija goda viesis un pirmais ierakstīja novēlējumu viesu grāmatā.

1987.gadā pie muzeja iestādīta liepa Mildai Duļķei, kuras vārdā bija nosaukta pionieru vienība.

1984.gada 17.maijā dzejnieka Jāņa Sudrabkalna piemiņai iestādīta kļava.

2016.gadā atjaunoja muzeja jumtu.

7 kanceleja17 kanceleja2

7 kanceleja3

Skolas ēka, kura tika būvēta pāri sporta laukumam, skatoties no galvenās ēkas puses. To uzcēla bez pamatiem 1957. gadā. Daudzus gadus skolas ēkā mācījās skolēni no 1. līdz 4. klasei, bija bibliotēka, atradās arī kanceleja un darbmācības telpas meitenēm. Otrajā stāvā bija dzīvokļi skolotājiem. Māja savu laiku bija nokalpojusi, 2009. gada 24. septembrī ēku nojauca.

Liepas gar sporta laukuma malu stādīja 13. izlaiduma absolventi: Arvīds Apse, Vera Biezā, Maija Damroze, Artūrs Krievs, Vilis Medvedis, Līga Ozoliņa, Pēteris Pakulis, Rudīte Priedīte, Aldis Puķītis, Gunārs Rēvalds, Rūta Rūsova, Zinta Sebre, Māra Strazdiņa, Juris Uļskis, Dzintars Vabulis, Viesturs Zadiņš un Kārlis Zīlītis, kā arī audzinātājs Otto Vāliņš.

7 kanceleja4

 

12 sakumskola1 12 sakumskola2

Sākumskola

Vispirms māja būvēta skolas celtniekiem. Pēc celtniecības pabeigšanas abas būves (fotogrāfijās redzamā un otra starp muzeju un šo ēku, izmantotas kā dzīvokļi skolas darbiniekiem. Katrā mājā bija divi vai trīs dzīvokļi bez ērtībām.

Attēlā redzamajā ēkā dzīvoja Gicēviču un Kokorēviču ģimenes. Vēlāk tikai Kokorēviču ģimene, tad izveidoja skolas internātu, mājturības kabinetu, 2. stāvā iekārtoja bibliotēku. Tad apvienoja pirmās četras krievu klases un palika internāts puišiem. Vēlāk - sākumskolas klases, tautas tērpu noliktava, mākslas skolas pirmsākumi..

Mākslas skolas pirmsākumi.

Būve kalpoja kā skola. Daudzi atcerēsies šo ēku kā pirmo skoliņu, kur sāka mācīties pirmajā klasē. Te arī bija jāguļ pusdienlaiks, te bija bibliotēka. Lielāko sava mūža daļu te strādāja skolotāja Austra Vanaga, vēlāk nodibinot ģimeni, šeit arī dzīvoja Austra un Broņislavs Kokorēviči. Te pirmo izglītību apguva viņu bērni – Drosma, Renāte un Pēteris.
Lai nodrošinātu plašāku skolēnu talantu īstenošanu, skolā tiek pievienots mākslas virziens, kurā enerģiski darbojas Sandra un Gints Strēļi. 1994.gada 1.marts ir sākums mākslas pulciņam šajā ēkā. 1.septembrī uz skolu ģimenes ar bērniem aicina Sandras Strēles veidots ielūgums.

Sākums gan mazliet ātrāk, kad divas reizes mēnesī, nedēļu nogalēs, mākslinieki Sandra un Gints Strēļi brauc no Jelgavas uz mūsu skolu. Bērni zīmē, glezno, notiek radošs process gan telpās, gan Piebalgas dabā. Sandra Strēle toreiz teikusi: ”Man patīk šie bērni. Daudzi ir talantīgi. Vairāku prasmes sāk pietuvoties akadēmiskajam zīmējumam. Ir arī iekšēji noslēgti bērni, bet drosmīgi un patstāvīgi. Ne vienam vien šī bērnībā iegūtā skaistuma izpratne būs vienīgā atslodze dzīvē no ikdienas rūpēm un pelēcības.” Tā rakstīts apkopojumā Astrīda Knāķe Jaunpiebalgas vidusskola 1946.-1996.- 91.lpp.. Plakātu konkursā Bulgārijā, arī Bostonā ASV izstādē “Dzīvība” piedalās skolēni: Olga Ahmetova, Līga Apsīte, Maruta Apsīte, Agita Auziņa, Ilze Auziņa, Anete Ābelniece, Jānis Beķeris, Baiba Balode, Zane Bērziņa, Mika Goba, Madara Goba, Sandija Graudiņa, Intars Jurisons, Sanita Kasparžaka, Agita Ķēniņa, Ilona Levina, Ieva Micāne, Baiba Pāruma, Kārlis Rozentāls, Zane Seipule, Rūdolfs Strēlis, Gints Šāvējs, Rūta Tavare un Monta Vandere, kā arī skolotāji Sandra un Gints Strēļi.

Bet 1995. gadā šajā ēkā aizsākas Mākslas skola, tiek veidots Mākslas laukums.

12 stadijumi

2021. gada maijs un jūnijs. Akmeņus pārved uz bijušās ēkas pamatu vietu. 16. jūnijs - sākam labiekārtot sākumskolas atrašanās vietu.

Atsaucīgs bija Lauris Ontužāns (mūsu skolas absolvents), skolas darbinieks Andrejs Gusts. Laurim ekskavatoriņu palīdzēja atvest Juris Tonnis no Rankas.

Darbi turpināsies…

12 akmeni 1 12 akmeni 2

12 akmeni 3 12 akmeni 4

 

6 slepju baze 1 6 slepju baze 2 7 kanceleja4

Slēpju bāzi (1972-1974) ar vēlāko nojumi un brīvdabas kamīnu “Peterpils” būvēja Pēteris Krasovskis, Juris Rubenis, Kārlis Žeikars.

No direktores Astrīdas Knāķes piezīmēm. 1974. gada 28. septembris. Sporta bāzes atklāšana. Izkurināta pirts, kuras kamīns, lentas griešana, zirņi un suvenīri celtnieku aktīvam. Šīs ēkas tapšanas vēsture: akmentiņus pamatiem lasīja 1. līdz 4. klašu skolēni; pamatiem grāvi izraka lielie zēni; iebetonēja un karkasu uzcēla tēvi, viņi arī jumtu uzklāja, krāsnis iemūrēja, elektrību ievilka. Kamīnam akmeņus atveda zēni no kādas vecas krāsns kolhoza “Piebalga” teritorijā; uzmūrēja kamīnu Arvīds Kliesmets. Koka darbi – gan tēvi, gan zēni. Stiklus sagrieza Jēkabs Krūmiņš. Stikla blokus ielika zēni – Jānis Ducens un Ainārs Pizāns. Durvis izgatavoja Pēteris Kažociņš. Logus ielika Pēteris Zālītis. Paneli kamīna telpā sita Aivars Šeinfišs. Grīdu ielika Juris Apsītis, Ivars Vīksna. Kanalizācija - Jānis Pupuriņš, Edgars Bruņinieks. Virsvadība- Hermanis Pakulis, Imants Kneksis. Mēbeles gatavoja Imants Kneksis. Paklāju dāvināja patērētāju biedrība, bet aizkarus - Kaļiņina v. n. kolhozs. Īpašs atbalsts no VMF Jaunpiebalgas ceha vadītāja Jāņa Eglīša. Pie visiem darbiem piedalījās skolotāji Pēteris Knāķis un Aksers Vīksna. 3. oktobrī skolēnu zēnu pieņemšana sporta zālē. Direktore un Elza Krūmiņa cienā puišus ar pašu gatavotiem gardumiem. Atzinības balvas, kamīns, somu pirts. Aktīvākie celtnieki: Jānis Ducens, Ainārs Pizāns, Aivars Šeinfišs, Laimonis Auziņš, Juris Šūtelis, Juris Apsītis, Ivars Vīksna.

6 2

Slēpju bāzes būvniecība.

6 3

Pavisam netālu no slēpju bāzes atradās šautuve, kuru izveidoja 1972. gadā.

 

10 tilts 1 10 tilts 2

Toreiz...

10 skolas dikis 1 10 skolas dikis 2

..un tagad.
Paldies, ja esi ciemos atnācis! Tilts parasti apvieno, savieno. Te daudziem atmiņas par lielās dzīves sākumu. Lai atmiņa pieskaras taviem plakstiem ne tikai caur albumu lapām! Lai katrs, skolā ciemojoties, jūtas šeit gaidīts!
Tiltu pār dīķi skolas parkā 2008. gadā veidoja 12. klases absolventi: Nora Cābe, Ieva Dolmane, Kristaps Gončoronoks, Ilgvalds Ivanovs, Pēteris Klapars, Ainārs Kuzmins, Eva Matīsa, Vineta Misiņa, Madara Ontužāne, Aija Radziņa, Artūrs Razguļājevs, Kaspars Stauvers, Santa Šparna, Kristīne Tenisone un Artis Tentelis, kā arī audzinātāja Daiga Rubene.

10 aka 1 10 aka 2

Aku un akas vindu izgatavoja 1983. gadā atsaucīgi vecāki Jānis Pupuriņš, Gunārs Jēkabsons, Jānis Rukkalns. Akas virsbūve atjaunota 2002. gadā, iestādītas tūjas. To veica 2002. gadā 9. klases skolēni: Armands Ābelnieks, Zaiga Balode, Mareks Belozercevs, Nora Bite, Lāsma Cābe, Madina Danaikaniča, Linda Dzenža, Kristīne Grobiņa, Edīte Guste, Līga Gutāne, Kaspars Iekļavs, Mārcis Jukēvics, Inese Kalniņa, Lība Kapuste, Ginta Klapare, Alda Krieva, Evita Laukubriede, Liene Lācgalve, Inga Marciša, Elīna Mekša, Zanda Misiņa Ulda m., Zanda Misiņa Vara m., Jānis Sietiņš, Andris Sprincis, Zane Stepiņa, Jānis Tavars, Jānis Rozentāls, Normunds Zukulis, audzinātāja Iveta Bērziņa.


Atceries! Un nekas nebūs zudis!

5 estrade 15 estrade 2

5 estrade 35 estrade 4

Estrādi pie skolas būvēja skolēnu tēvi 1971. gadā, bet pilnīgi no jauna to uzbūvēja Vanagu un Kokorēviču ģimenes. Tā bija dāvana skolai 50 gadu jubilejā 1996. gadā.