Jaunpiebalgas

vidusskola

10 tilts 110 tilts 2

Paldies, ja esi ciemos atnācis! Tilts parasti apvieno, savieno. Te daudziem atmiņas par lielās dzīves sākumu. Lai atmiņa pieskaras taviem plakstiem ne tikai caur albumu lapām! Lai katrs, skolā ciemojoties, jūtas šeit gaidīts!
Tiltu pār dīķi skolas parkā 2008.gadā veidoja 12.klases absolventi: Nora Cābe, Ieva Dolmane, Kristaps Gončoronoks, Ilgvalds Ivanovs, Pēteris Klapars, Ainārs Kuzmins, Eva Matīsa, Vineta Misiņa, Madara Ontužāne, Aija Radziņa, Artūrs Razguļājevs, Kaspars Stauvers, Santa Šparna, Kristīne Tenisone un Artis Tentelis, kā arī audzinātāja Daiga Rubene.
Atceries! Un nekas nebūs zudis!