Jaunpiebalgas

vidusskola

Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu pašpārvalde 2021./2022.

Annija Bedeice 11.kl.- skolēnu pašpārvaldes prezidente
Reinis Dravants 10.kl. - prezidenta vietnieks
Kate Katerīna Ruņģe 11.kl. - protokolists

Konkursu, kultūras un sporta komiteja:
Lāsma Ciekurzne 11.kl.
Kate Smilga 11.kl.
Rihards Ansbergs 10.kl.
Nauris Kristaps Metums 10.kl.
Emīls Markuss Morozs 10.kl.

Informatīvā komiteja:
Līga Džīnija Rubene 11.kl.
Ance Rutka 10.kl.
Zanda Loginova 10.kl.

Konsultants Baiba Damroze

pasparvalde 2021 2022