Jaunpiebalgas

vidusskola

Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu pašpārvalde 2022./2023.

Līga Džīnija Rubene 12.kl.- skolēnu pašpārvaldes prezidente
Zanda Loginova 11.kl. - prezidenta vietnieks
Kate Katerīna Ruņģe 12.kl. – protokolists

Sporta komiteja:
Karolīna Pogule 11.kl.
Zanda Loginova 11.kl.
Agnija Ziedāre 11.kl.

Kultūras komiteja:
Kate Smilga 12.kl.
Kate Katerīna Ruņģe 12.kl.
Līga Džīnija Rubene 12.kl.

Konkursu komiteja:
Līva Zirne 10.kl.
Artūrs Anaņjevs 10.kl.

Mācību procesa un vides komiteja:
Gerda Johansone 11.kl.
Ance Rutka 12.kl.
Laura Kalniņa 12.kl.

Informatīvā komiteja:
Daniels Millers 11.kl.

 

Konsultants Baiba Damroze

Pasparvalde2022