Jaunpiebalgas

vidusskola


1950. gads 1. izlaidums (18) - klases audzinātāja Rūta Muceniece
Jānis Apsītis, Jānis Bedeicis, Skaidrīte Cera, Jānis Elsiņš, Ausma Gulbe, Ilmārs Kalniņš, Biruta Kažociņa, Ilga Klapare, Ilmārs Mīļais, Voldemārs Mīļais, Biruta Muze, Jānis Ozols,Tonija Palse, Ilga Pence,Velta Plekša,Aina Saliņa,Jānis Upens,Austra Vanaga


1951. gads 2. izlaidums (19) - klases audzinātāja Elza Dickale
Artis Aparjods, Ida Bērziņa,Juris Bērziņš, Laimonis Bluķis, Zigurds Budulis, Vilnis Ezerietis, Irēna Jubele, Jānis Krūmiņš, Dzidra Laiviņa,Gaida Miesniece, Ilona Mīļā, Andris Plakans, Skaidrīte Podniece, Aina Puķīte, Gaida Riekstiņa, Vija Stempe, Jānis Šinka, Helga Zvaigzne,Laima Žēpere


1952. gads 3. izlaidums (19) – klases audzinātāja Velta Atause
Kārlis Bedeicis, Zeltīte Bērziņa, Elga Blīgzna, Marta Blome, Imants Everts, Imants Ieviņš, Aina Jēpe, Velta Jēriņa, Inta Lapiņa, Vilmārs Lugūzis, Inta Meldere, Arita Mīļā, Anna Oša, Alise Pērkstiņa, Jānis Prīsis, Egons Sietiņš, Anna Sproga, Aina Stībele, Argods Zemītis


1953. gads 4. izlaidums (21) - klases audzinātāja Elza Solovjova
Ausma Auziņa, Tālija Austriņa, Marija Bumbēre, Jānis Bičevskis, Biruta Drulle, Vilis Ērglis, Gaida Hofmane, Ilmārs Jēriņš, Jānis Kamerāds ,Jānis Kārkliņš , Ausma Matisone, Jānis Milns, Aivars Neilands, Milda Nedēļa, Ansis Puriņš, Uldis Pulveris, Kārlis Riba, Austra Sproģe, Margita Upena, Ausma Vāvere,Uldis Vītiņš


1954. gads 5. izlaidums (24) - klases audzinātāja Anna Garā
Daina Bernsone, Skaidrīte Daktere, Imants Dulbergs , Biruta Ķimene, Marija Logina, Aina Krieviņa , Jānis Pāža, Dzidra Pērkone , Pēteris Plekšs , Ilze Rubene Jānis Rusovs , Valda Saliņa, Regīna Slaidiņa, Ērika Smala, Inta Spolīte, Līvija Stādiņa, Alise Strazdiņa, Ilga Šēnberga, Aina Tavare, Ivars Tivumnieks, Oļģerts Vildavs, Aiva Vītola, Rita Zaķe, Laima Zariņa


1955. gads 6. izlaidums(30) – klases audzinātājas Elza Dickale, Erna Sprince
Kārlis Aparjods, Irēna Ap arjode, Ērika Bārdiņa, Hilda Belava, Laima Bernarde, Daina Brence, Inta Brence, Valentīna Ciekurzne, Vija Džindža, Gaļina Ļipčanskaja, Anna Ošiņa, Zaiga Pinka, Inta Resnais, Kārlis Rieksts, Sarmīte Sebre, Baiba Smerliņa, Ludis Sproga, Andrejs Strante, Skaidrīte Tirzīte, Velta Garšķe , Aina Gulbe, Andris Hofmanis, Ērika Kalniņa, Aina Liģere, Velta Ulaste, Zigrīda Vasile, Pēteris Zālītis, Andrejs Zeltiņš,Leopolds Venclavs (ekst.)


1956. gads 7. izlaidums (29) - klases audzinātāja Skaidra Sarkane
Vaira Āpša, Gaida Baķe, Vilnis Bērziņš, Aina Birnbaume, Ārija Briede, Gunārs Godiņš, Uldis Gorbāns, Jevgēņija Ivanova, Maija Kamene, Pēteris Kažociņš, Roberts Kažociņš, Marta Krieviņa, Ausma Lapseniece, Faina Ļipčanskaja, Jānis Miesnieks, Edgars Misiņš, Ausma Ozola, Austra Ozola, Rota Ozolante, Jānis Ozols, Maija Ozoliņa, Dainis Pulneris, Aina Reča, Jānis Stīpnieks, Jānis Šķesteris, Velta Tuča, Grietiņa Vējiņa, Dzidra Žīgure, Aina Ulmane (ekst.)


1957. gads 8. Izlaidums (37) - klases audzinātāja Elza Dicgale
Vija Aparjode, Imants Auseklis, Gunda Bedeice, Jānis Bišeris, Inta Cīpure, Zigurds Dubults, Jānis Ērglis, Ilga Jansone, Vija Krēsliņa, Jānis Kupcis, Egils Kupruks, Velta Lidurta, Jānis Miezītis, Jānis Ozoliņš, Ruta Plakane, Māra Puriņa, Jēkabs Rudzītis , Alberts Saukāns, Jānis Skorba, Modra Staģe, Skaidrīte Špore, Ruta Tavare, Dzintra Tirzīte, Ilga Tora, Lilija Tumaševska, Aina Vasile, Aina Veinberga, Jānis Vībants, Aija Zaķe, Pēteris Graudumnieks (ekst.), Leonards Klimovičs (ekst.), Ričards Krūmiņš (ekst.), Alberts Saulīte (ekst.), Daina Lazdiņa (ekst.), Gaida Irbīte( ekst.),  Ilmārs Puteklis (ekst.) , Elze Teikmane (ekst.)


1958. gads 9. izlaidums (40) - klases audzinātāji Anna Garā, Raimonds Poris
Agris Baķis, Ilmārs Bernards, Māra Bērziņa, Jānis Cacāns, Marga Čakste, Līvija Freimane, Gaida Garšķe, Vija Kamene, Grietiņa Kamoliņa, Marga Ķīķere, Inta Kļaviņa, Andrejs Medvedis, Marģers Mārtinsons, Vilma Odziņa, Baiba Ozoliņa, Valda Pelēce, Daina Saulīte, Andrejs Siders, Līga Sīmane, Anna Tumaševska, Paulis Zadiņš, Zigurds Apalups, Elza Ārne, Kārlis Bembers, Rūta Bērziņa, Maiga Cīpure,Uldis Dambrovs, Andrejs Grigols, Marga Kaparkalēja, Ilze Lūse, Tija Matisone, Ārija Rauziņa, Leonards Rītiņš, Maija Rusova, Zaiga Rutka, Viktorija Skadiņa, Rasma Spēlīte, Imants Sporns, Ņiņa Šuļaka, Pēteris Vectirāns


1959. gads 10. izlaidums (41) - klases audzinātājas Gaida Dulberga, Skaidra Sarkane
Grieta Dzelzkalēja, Rita Džindža , Lūcija Gabrāne, Velta Gregore, Jānis Homanis, Ināra Ivanova, Māra Ķestere, Uldis Ķepītis, Viesturs Linde, Maija Medvede, Skaidrīte Misiņa, Aija Nedēļa, Vilis Ozols, Juris Pabērzis, Ināra Pāža, Velta Rusova, Maiga Ulaste, Imants Vectirāns, Ausma Zālīte, Irēna Zvejniece, Anna Žīgure, Raimonds Andrups, Voldemārs Cercins, Maija Dūrīte, Leonora Golubovska, Mudīte Lubeja, Malda Matisone, Marija Golubovska, Ruta Mize, Jānis Ontužāns, Balcers Pakalns, Jānis Pikurs, Vija Smerliņa, Anita Spiranda, Ēriks Sprincis, Antra Strazdiņa, Nora Šāvēja, Milda Šņukute, Veronika Tuča, Inta Upena, Andris Žagars


1960. gads 11. izlaidums (41) - klases audzinātāji Ilgvars Leimanis, Zigmunds Bārdiņš
Ilga Apine, Ruta Ārne, Anna Balode,  Velta Balode, Aina Blome, Irēna Dortāne, Andrejs Eiduks, Irēna Elpere, Aivars Krasovskis, Rudīte Medne, Astrīda Pelne, Vija Saulīte, Maija Spolīte , Maija Veipa, Juris Zaķis, Pēteris Aparjods, Maruta Apine, Daina Auziņa , Velta Bišere, Ilga Brence, Pēteris Cacans, Ilga Cera, Dzidra Eikena, Jāzeps Garais, Maiga Kraukle, Viktors Krieviņš, Mirdza Līrmane, Gunta Medne, Kārlis Pakulis, Ilze Pelēce, Jānis Pētersons, Ausma Pinne, Dzidra Rubene, Alīne Rutke, Meta Sīmane, Arnolds Supe, Valdis Suta, Jānis Sebris, Marija Šube, Pauls Urbanovičs, Jānis Vīgants


1961. gads 12. izlaidums (41) - klases audzinātāji Pēteris Gicēvičs, Zigmunds Bārdiņš
Vija Apine, Antons Ducens, Rihards Dziatliks, Rudīte Elpere, Velta Gaujiņa, Vilis Irša, Gunta Kaparkalēja, Ināra Knāķe, Ligita Lasmane, Milda Lidurte, Vija Neizaka, Juris Razminovičs, Skaidrīte Smilgina, Tālivaldis Strauja, Vincents Strauja, Anita Strazda, Jānis Tavars, Valentīna Tihomirova, Rita Upena, Biruta Vectirāne, Egons Zūkeris, Raitis Apalups, Māra Apine, Kārlis Barbars, Ausma Gūte, Ilga Gūte, Māris Matisons , Velga Melngaile, Dace Pakalne, Maija Puķīte, Daina Ruska, Dace Rubene, Ādolfs Skangalis, Vija Sebeža , Rūta Skujiņa, Vija Strazde, Ilga Stapāne, Guntis Sebris, Aivars Šnē, Māris Zīlītis , Jānis Zivtiņš


1962. gads 13. izlaidums (34) - klases audzinātāji Jadviga Lobza, Otto Vāliņš
Anna Apalupe, Jānis Artikovičs, Kārlis Baumanis, Elita Krūmiņa, Ligita Krūmiņa, Zenta Ķimene, Juris Laugalis, Biruta Ločmele, Juris Riekstiņš, Jānis Robežnieks, Austra Sietiņa, Pēteris Spolītis, Ilze Straume, Jānis Vasilis, Skaidrīte Vanaga, Marta Voicika, Aina Zivtiņa, Arvīds Apse, Vera Biezā, Maija Damroze, Artūrs Krievs, Vilis Medvedis, Līga Ozoliņa, Pēteris Pakulis, Rudīte Priedīte, Aldis Puķītis, Gunārs Rēvalds, Rūta Rūsova, Zinta Sebre, Māra Strazdiņa, Juris Uļskis, Dzintars Vabulis, Viesturs Zadiņš, Kārlis Zīlītis

Vakarskolā: Kārlis Dubults, Rūta Lāce, Jānis Viržbickijs, Svetlana Vasiļjeva


1963. gads 14. izlaidums (33) - klases audzinātājas Gaida Dulberga , Anna Garā
Māris Apsītis, Vilnis Apsītis, Aivars Blūms, Elvīra Dandena, Velta Driļevska, Ārija Dzenža, Irēna Gabrāne, Egils Johansons, Jānis Kļaviņš, Genovefa Krakope, Andris Lapsenieks, Ojārs Pārums, Ligita Podniece, Jānis Plaudis, Juris Ruborts, Nikolajs Soļims, Aija Šube, Anita Upena, Indulis Zvaigzne, Maija Brīvule, Andris Dancis, Elmārs Dančevskis, Jānis Dravants, Jānis Dzinējs, Viesturs Jundzis, Jānis Lācis, Jānis Rubenis, Mārtiņš Rubenis, Imants Rudzītis, Antons Tučs, Jānis Vējiņš, Lija Vībante, Mudīte Zvaigzne


1964. gads 15. izlaidums (17) - klases audzinātājs Ilgvars Leimanis
Jānis Antons, Aivars Apinis, Andrejs Barbars, Margarita Birzniece, Vaira Butka, Kārlis Ērglis, Baiba Grigola, Valentīna Jegorova, Māra Kalnupe, Anna Krasovska, Maija Misiņa, Ilmārs Pikurs, Dzintra Skrodele, Pēteris Skroderis, Dainis Uķis, Ilga Zālītis, Ruta Zūkere

Vakarskolā: Jānis Doniņš


1965. gads 16. izlaidums (21) - klases audzinātājs Pēteris Gicēvičs
Ilga Apse, Ruta Apse, Anita Āpša, Juris Baumanis, Mudīte Baumane, Māris Bedeicis, Anita Brante, Indra Gregore, Aina Ice, Ginta Jēpe, Guntis Lipiņš , Valentīna Muižniece, Jānis Mūrmanis, Anna Pelēce, Lita Pērkone, Maiga Pilmane, Aija Podniece, Edīte Priedīte , Jānis Putniņš, Vilhelma Sakoviča, Dzidra Ulaste

Vakarskolā: Lidija Ābelniece, Emīlija Abucis, Jānis Skutāns, Anna Dravanta, Gunta Dzenža