Jaunpiebalgas

vidusskola


1996. gads 46. izlaidums (14) - klases audzinātāja Vēsma Johansone
Olga Ahmetova, Andis Avotiņš, Gatis Brencis, Mārtiņš Dravants, Normunds Dreimanis, Jolanta Elpere, Indra Kamare, Māra Miesniece, Aina Morozova, Kintija Pāža, Intars Vaščenkovs, Andris Zirnis, Kaspars Zirnis, Ilva Zukule


1997. gads 47. izlaidums (10) – klases audzinātāja Jolanta Glāzere
Santa Balode, Agnija Grāvīte, Solveiga Iliņa, Iveta Jurjāne, Linda Lipiņa ,Santa Nicmane, Dace Petrova ,Iveta Šņepste, Vineta Zahare, Sintija Šoldre

 

Vakarskolā Pēterskolā: Andris Treiliņš, Vineta Pogule, Dace Lauka, Inga Balode, Alvita Jansone Bērziņa

47 1997

 


1998. gads 48. izlaidums (15) - klases audzinātāja Ineta Balode
Inga Dāvide, Ivita Dāvide, Dita Golko, Dace Kalniņa, Ilze Kalniņa, Dita Kazāka, Laura Krūmiņa, Aigars Ķīsis, Natālija Marciša, Aigars Metums, Mārtiņš Prīsis, Raimonds Rozentāls, Gunita Šube, Velga Veinberga, Ilva Vesere


1999. gads 49. izlaidums (11) - klases audzinātāja Ineta Elksne
Agita Auziņa, Imants Dāvids, Valentīns Gajeviks, Gita Gansone, Guna Jurjāne, Didzis Kusiņš, Ainārs Lēģers, Baiba Pāruma, Laura Prīse, Mairis Tenčs, Anastasija Tiškova


2000. gads 50. izlaidums (11) - klases audzinātāja Rita Kaupiņa
Zinta Bratka, Nauris Bruņinieks, Aiga Dzinēja, Ludmila Gajevika, Agris Kažociņš, Andis Kažociņš, Armands Kļaviņš, Ilze Lazda, Zane Misiņa, Aigars Skrodelis, Eva Vītola


2001. gads 51. izlaidums (16) - klases audzinātāja Zane Althabere
Ilze Auziņa, Sigita Bukacinska, Kerija Ivanova, Ilva Jansone, Irita Ķēniņa, Laine Lapiņa, Maira Laukubriede, Ilze Lintere, Juris Misiņš, Lauris Ontužāns, Gunita Ozola, Andris Pārums, Eva Vabule, Jānis Vaščenkovs, Aiga Vesere, Raitis Žvīgurs


2002. gads 52. izlaidums (18) - klases audzinātāja Ilga Prīse
Imants Bērziņš, Liene Dūklava, Liene Graudiņa, Gunta Gutāne, Lāsma Irša, Baiba Jaunpujēna, Danute Kalašinska, Liene Kākare, Laima Kārkliņa, Agita Klapare, Rihards Kustovs, Staņislavs Marcišs, Kristīne Petrovska, Sanita Stepiņa, Rūta Šube, Zane Vabule, Liene Veipa, Ilvija Zukule


2003. gads 53. izlaidums (18) - klases audzinātāja Rudīte Jaksta
Zaiga Anzone, Ilvars Bērziņš, Inese Cera, Madara Grahoļska, Kristīne Graudiņa, Jēkabs Kapusts, Margita Kažociņa, Laura Klapare, Līga Kukuļe, Iveta Ķīķere, Arita Laukubriede, Jānis Lipiņš, Dace Lorence, Gunita Pence, Indra Prūse, Inga Šimane, Inese Titāne, Liene Zostiņa


2004. gads 54. izlaidums (14) - klases audzinātājs Arnis Ratiņš
Aldis Avotiņš, Raivis Bērziņš, Iveta Bruņiniece, Baiba Dimdiņa, Laila Keiša, Intars Krievs, Agita Ķēniņa, Agrita Lese, Agris Lesis, Līga Melberga, Kristīne Pāruma, Valdis Rozentāls, Laine Šmite, Madara Veipa


2005. gads 55. izlaidums (16) - klases audzinātāja Jolanta Glāzere
Oskars Ārgalis, Zaiga Balode, Nora Bite, Elīna Briede, Laura Briede, Lāsma Cābe, Edgars Dūmiņš, Linda Dzenža, Kristīne Grobiņa, Kaspars Iekļavs, Mārcis Jukēvics, Linda Kākare, Ginta Klapare, Liene Lācgalve, Zanda Misiņa, Jānis Rozentāls


2006. gads 56. izlaidums (25) - klases audzinātāja Ineta Balode
Kārlis Apsītis, Edgars Ārgalis, Baiba Balode, Monta Cābe, Anda Dzenža, Jānis Gajeviks, Mārtiņš Grīvāns, Aigars Grobiņš, Kristīne Guņko, Didzis Iekļavs, Liene Ikšele, Veronika Ivaņina, Inga Kalniņa, Andris Lorencis, Aigars Matišiņecs, Mārcis Misiņš, Gunita Ozola, Artūrs Petkēvičs, Egija Posse, Gita Prindule, Laima Rudzika, Līga Strazdiņa, Jānis Šāvējs, Agnese Vīksna, Mārtiņš Zemišs


2007. gads 57. izlaidums (11) - klases audzinātāja Ineta Elksne
Jekaterina Ahmetova, Lāsma Deiko, Arnis Jermaks, Jānis Lapiņš, Mikus Ludzenieks, Rūta Ozoliņa, Lelde Pauga, Elīna Poste, Kristīne Reikmane, Viktorija Rudzika, Jekaterina Tiškova, Ieva Zariņa


2008. gads 58. izlaidums (15) - klases audzinātāja Daiga Rubene
Nora Cābe, Ieva Dolmane, Kristaps Gončoronoks, Ilgvalds Ivanovs, Pēteris Klapars, Ainārs Kuzmins, Eva Matīsa, Vineta Misiņa, Madara Ontužāne, Aija Radziņa, Artūrs Razguļājevs, Kaspars Stauvers, Santa Šparna, Kristīne Tenisone, Artis Tentelis


2009. gads 59. izlaidums (25) - klases audzinātāja Zane Althabere
Sintija Bukacinska, Jānis Ciekurznis, Kristiāns Dūte, Agata Gajevika, Jānis Grundāns, Māris Heiselis, Justīne Kustova, Laura Ķirse, Juta Ludzeniece, Normunds Makars, Dace Moroza, Agita Radziņa, Marta Rubene, Mikus Spalviņš, Vladimirs Timofejevs, Jānis Zelčs, Dace Žukova, Ieva Kazāka, Kristaps Lācgalvis, Ieva Lorence, Liene Misiņa, Ineta Pūpola, Evita Rusova, Liene Šakina, Renārs Tenisons


2010. gads 60. izlaidums (13) - klases audzinātāja Liene Lorence
Evija Bērziņa, Laura Ivanova, Gvido Jakobijs, Artūrs Lapiņš, Sandris Rubenis, Kitija Stauvere, Lāsma Šmite, Artūrs Švarcburgs, Kristīne Akimova, Pēteris Beķeris, Lauris Dāvids, Jānis Seržāns, Toms Vanders