Jaunpiebalgas

vidusskola


1981. gads 31. izlaidums (26) - klases audzinātāja Mārīte Muižniece
Raitis Ābelnieks, Inese Āre , Melita Berga, Asja Bērziņa, Laima Bērziņa, Māra Burjote, Dace Deisone, Daiga Dravante, Ingrīda Dravante, Ilze Ferstere, Daiga Freimane, Baiba Irša, Andis Jēkabsons, Sandra Kaimiņa, Sarmīte Kupča, Līga Lapiņa, Sarma Pētersone, Vizma Pētersone, Ģirts Rība, Ina Ruicēna , Inese Rukkalne, Ints Skoboļevs, Guntis Štēbelis, Sandra Voite, Gunta Zača, Inta Zvirgzdiņa

Vakarskolā: Aivars Ontužāns


1982. gads 32. izlaidums (34) - klases audzinātāji Pēteris Knāķis, Vija Leimane
Uldis Briedis, Valda Dorša, Baiba Dravante, Andris Ērglis, Jolanta Grauze, Ingūna Grigola, Ilgvars Kļava, Raimonds Krūmiņš, Ilze Lācgalve, Valentīna Mihailova, Antra Birnbauma, Irita Ciganska, Līga Dombrovska, Astrīda Grīnberga, Terēzija Dortāne, Līga Grovere, Līga Lapiņa, Daiga Leimane, Dace Lēruma, Gunārs Melbergs, Silva Ozoliņa, Dace Rubene, Dace Saulīte, Raitis Šube, Agita Tulija, Jānis Zariņš, Mārīte Apsīte, Gundars Pētersons, Daiga Sēle, Māris Sietiņš, Līga Strode, Dace Sudraba, Iveta Timermane, Ojārs Zeimalis

Vakarskolā: Ilze Koļesņikova, Mārīte Klapare, Ausma Klapare, Andris Kārkliņš, Elmārs Karpovs


1983. gads 33. izlaidums (33) - klases audzinātājas Baiba Lasmane, Anna Garā
Gints Dombrovskis, Vilija Dortāne, Velta Dravante, Ineta Kaparkalēja, Sarmīte Kupce, Iveta Morozova, Dace Ozoliņa, Daiga Pinka, Gunta Prūse, Anta Salaniece, Aivija Sēkliņa, Ineta Skrule, Solveiga Stīpniece, Aivars Torāns, Anita Turciņa, Ivars Vovers, Sandra Bērziņa, Dace Damroze, Andis Dravants, Jānis Gailis, Baiba Ieviņa, Sandra Irbīte , Olita Kaparkalēja, Ļena Kotova, Uldis Laukubriedis, Mārīte Leskoviča, Dzidra Ozola, Guntis Rozenbergs, Agneta Surmai, Edīte Šmite, Zenta Štēbele, Anita Vaišļa, Egons Vilnis

Vakarskolā: Daiga Galeja, Svetlana Ragozina, Aija Gumenjaka, Aleksandrs Kurzemnieks, Ivars Vadzis, Aivars Auziņš, Jānis Kuzmans, Reinis Tišanovs


1984. gads 34. izlaidums (28) - klases audzinātāja Valentīna Dolmane
Ilze Āre, Ingrīda Āre, Zintis Bariss, Ramona Baumane, Artis Beķeris, Maija Bembere, Antra Bernāne, Valda Bierne, Edvīns Driņķis, Dace Graudiņa, Dace Kaupiņa, Inese Kļaviņa, Lāsma Lasmane, Mārīte Marciša, Judīte Ose, Māra Peļņa, Inese Radziņa, Ingrīda Razumovska, Indra Rozenberga, Rigonda Slaidiņa, Vaira Slaidiņa, Ingrīda Stālmeistare, Māra Strode, Ilona Sudraba, Laima Šķestere, Gatis Štēbelis, Ilona Tišanova, Zandis Vīksna

Vakarskolā: Daina Bērziņa, Jānis Drulle, Andris Jakobijs, Vija Marciša, Jūlijs Morozs, Žanna Radziviloviča, Juris Zariņš


1985. gads 35. izlaidums (18) - klases audzinātāja Baiba Lasmane
Sandra Ezergaile, Irēna Galiņa, Ilze Kazeka, Ilze Knāķe, Biruta Konošonoka, Zintis Krauklis, Dace Lapiņa, Vineta Lācgalve, Laila Loze, Egils Orlovskis, Linda Pērkone, Ginta Pētersone, Gints Rubenis, Anita Rupaine, Rudīte Stīpniece, Egils Stūriška, Elita Vērdiņa, Līvija Ziemele

Vakarskolā: Gunārs Prūsis, Jānis Prīsis, Jānis Knāķis, Uldis Roberts


1986. gads 36. izlaidums (20) - klases audzinātāja Vija Leimane
Inga Antone, Lita Bārdiņa, Dainis Bormanis, Diāna Briede, Elita Burbo, Sanita Gredzena, Agnis Kabraks, Baiba Kļaviņa , Santa Lasmane, Anitra Lauka, Ainārs Leišavnieks, Daiga Melece, Indulis Prīsis, Andrejs Puriņš, Ints Sietiņš, Līga Skrebele, Sandra Smilgina, Rasa Spalve, Elita Supe, Andis Zvirgzdiņš


1987. gads 37. izlaidums (17) - klases audzinātāja Ilga Prīse
Lita Driļevska, Ilona Dzene , Līga Galiņa , Aivars Hofmanis, Ilva Irša, Inese Ivankalne, Artis Laganovskis, Aija Liepiņa , Jānis Pabērzs, Iveta Pelēce, Liesma Puķīte, Irēna Puriņa, Ilze Sīka, Jana Smirnova, Agita Turciņa, Jānis Upens, Aldis Zaķis

Vakarskolā: Māra Logina


1988. gads 38. izlaidums (25) - klases audzinātāja Baiba Lasmane
Ivanda Apsīte, Laima Bankova, Inga Berovska, Gatis Brencis, Ilvars Damroze, Lāsma Damroze, Jānis Dravants, Gunta Eglīte, Aiva Kaļva, Irīna Levāne, Inese Lipiņa, Ligita Logina, Indra Millere, Iluta Pelēce, Aiga Podniece, Aigars Puķītis, Sarma Pūpola, Guntars Rasnacis, Jānis Krasovskis, Santa Lapiņa, Raimonds Lazda, Gunita Seržāne, Silva Staškēviča, Aldis Stūriška, Sigita Vanaga.


1989. gads 39. izlaidums (26) - klases audzinātāja Astrīda Knāķe
Dace Augstkalne, Ilze Balode,Sanita Blīgzna,Ilva Bobrova, Dace Dombrovska,Zeltīte Dreimane,Edīte Grauduma,Artūrs Grīnbergs,Ilze Jundze,Inese Kaimiņa,Armands Kalnups,Girta Kazika,Daiga Kupce,Ingrīda Lapiņa,Ināra Leone,Andžs Miesnieks, Ilze Nedēļa, Sigita Petrovska, Sanita Razminoviča, Laila Savicka, Zinta Strode, Dagnija Šķerberga, Jolanta Trumpmane, Viesturs Upens, Sanita Zāģere, Inese Žvīgure

Vakarskolā: Ingus Dimdiņš, Ingus Ādminis, Laila Ivanova


1990. gads 40. izlaidums (15) - klases audzinātāja Ilga Prīse
Ilona Balode, Ineta Breča, Ilvita Dravante, Ieva Dunska, Sandra Grundāne, Evita Ivāne, Diāna Jundze, Ivars Lapiņš, Agita Leimane, Ilzīte Marciša, Ilze Micāne, Arnis Razminovičs, Vita Ribakova, Irīna Zemiša, Dace Žvīgure

Vakarskolā: Māris Eihentāls, Dzintars Miezītis


1991. gads 41. izlaidums (17) - klases audzinātāja Ulla Logina
Jānis Antons, Laila Balode, Pārsla Balode, Kaspars Dravants, Santa Dreimane, Gunita Golko, Georgs Ignatjevs, Raimonds Kalašinskis, Inga Karabeška, Juris Kārkliņš, Andris Krasovskis, Andris Krūmiņš, Edīte Logina, Edgars Logins, Dace Meire, Dace Oša, Inga Zirne


1992. gads 42. izlaidums (15) - klases audzinātājs Aivars Rozenovs
Aija Aparjode, Aivars Damroze, Ramūne Kalašinska, Ingūna Kislija, Mudīte Grauduma, Līga Grīnberga, Solvita Grosberga, Una Johansone, Ieva Jurgena, Egita Klapare, Ieva Liepiņa, Kristīne Logina, Aigars Staškēvičs, Jānis Ulmis, Ineta Ziediņa


1993. gads 43. izlaidums (8) - klases audzinātāja Līga Dombrovska
Dace Balode, Dace Damroze, Mareks Grahoļskis, Inita Koļesņikova, Kaspars Kučinskis, Aija Pizāne, Ilzīte Zemiša, Baiba Žvīgure


1994. gads 44. izlaidums (9) - klases audzinātāja Ilga Prīse
Lelde Ceple, Henrihs Damroze, Evita Golko, Inga Klapare, Guna Lasmane, Valda Seržante, Dace Stapulione, Lilita Zukule, Zane Žeikare


1995. gads 45. izlaidums (17) - klases audzinātāja Līga Dombrovska
Signe Balode, Baiba Bite, Ina Dāvide, Ieva Elarte, Uģis Inka, Nils Johansons, Jānis Kalašinskis, Ilvija Kažociņa, Jānis Klapars, Vineta Mozumača, Dace Novikova, Inese Pakalne, Mārīte Rubene, Intars Rudmiezis, Lolita Sidoraka, Zanda Zaķe, Guntis Zariņš