Jaunpiebalgas

vidusskola

erasmus

 

   2016./2017.m.g Jaunpiebalgas vidusskolā ar Erasmus+ programmas atbalstu tiks uzsākts 2 gadu projekts “Moderna skola”. Jūnija sākumā saņēmām lielisku ziņu- ir apstiprināts projekta pieteikums Erasmus+ KA1 aktivitātē, un jau augusta mēnesī tika parakstīts līgums ar VIAA par projekta īstenošanu. Projekta numurs 2016-1-LV01-KA101-022471
   Projekta galvenais mērķis ir pedagogu profesionālā izaugsme izglītojamo motivācijas paaugstināšanai, ar mērķi paaugstināt tās pedagogu profesionālās iemaņas, kas vērstas uz interaktīvāka un motivējošāka mācību procesa organizēšanu. 21. gadsimtā nepieciešamās kompetences- valodu prasmes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana un lietošanas prasmes, saziņas un sadarbības prasmes, darba prasmes, radošums un spēja kritiski domāt, novērtēt riskus un rast tiem risinājumus- ir ietvertas Latvijas Nacionālā attīstības plānā. Tāpat tiek noteikts, ka kompetences jāpilnveido visa mūža garumā, jo mēs nevaram paredzēt nākotnes vajadzības. Līdz ar to, papildinot skolas attīstības plānu, šīs prasmes un kompetences tika iekļautas šajā dokumentā. Skolas prioritāte ir kvalitatīvs mācību process, kuru nodrošina profesionāli pedagogi 21. gadsimta skolā. Skolas ieguvums no šī projekta būs interaktīvāks un radošāks mācību process, uzlabotas mācīšanas un mācīšanās prasmes, uzlabotas digitālās kompetences, labāka skolotāju darba kvalitāte. Sagaidām, ka skolas vide kļūs daudz modernāka un dinamiskāka, kas gatava integrēt labās prakses un jaunas metodes ikdienas darbā, atvērta sadarbībai un sinerģijai ar citām organizācijām.
   Projekta ietvaros četriem Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājiem būs iespēja apmeklēt kursus “Another way to teach and learn”, kuri norisināsies 2017. gadā Portugālē (Almadā) laika posmā no 6. līdz 10. aprīlim. Tā kā šādos kursos parasti valda ļoti draudzīga atmosfēra, ceram, ka izdosies nodibināt kontaktus ar citām Eiropas skolām, lai kopīgi veidotu vides, mākslas, folkloras un citos starptautiskos projektos. Ceram, ka nākotnē mūsu darbošanās pamudinās vēl vairāk skolotāju iesaistīties profesionālās pilnveides aktivitātēs.
   Projekta kopējais finansējums ir 7080 eiro. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta koordinatore Velga Zariņa-Romanova

 

 

 

Atskaite pēc projekta.

FOTO Galerija: http://foto.jv.edu.lv/2017-04-06-10-ERASMUS-KA-1-Portug-l-Almad

   Jaunpiebaldzēnu profesionālā pilnveide Portugālē

   Mums, četriem Jaunpiebalgas vidusskolas skolotājiem-Velgai Zariņai–Romanovai, Gunitai Kundratei, Jolantai Glāzerei, Jānim Šāvējam-, bija lieliska iespēja apgūt jaunas zināšanas saulainajā Portugāles pilsētā Almadā kopā ar Polijas, Austrijas, Horvātijas, Turcijas, Islandes, Slovēnijas kolēģiem. Priecājāmies, ka kursi, kas notika no 6. līdz 10. aprīlim, projekta ,,Moderna skola" ietvaros, projekta numurs    2016-1-LV01-KA 101-022471, organizēti ļoti pārdomāti, viss precīzi saplānots- gan laiks jaunu zinību apguvei, gan ekskursijām.

   Jau pašā kursu sākumā tikām sadalīti 5 grupās tā, lai nevienā nebūtu divu vienas valsts pārstāvju. Katrai grupai bija uzdevums izveidot filmu par Portugāli un kopā pavadīto laiku, kā arī dalīties pieredzē ar praktiskiem uzdevumiem, ko izmantot mācību procesā. Jātzīst, ka filmas veidošanai bija diezgan maz laika, taču kursu noslēgumā tas bija lielisks atskats uz paveikto.

   Viesojāmies arī dažās skolās. Portugālē skolēniem bija Lieldienu brīvdienas, tāpēc satikām tikai skolotājus un apskatījām klašu telpas. Sapratām, ka strādājam līdzīgi, tikai mūsu skola patiešām ir gan skaistāka, gan tehniski labāk nodrošināta. Žēl, ka ne vienmēr to protam novērtēt.

   Skaidrs ir viens- nākotnē skolēnu un skolotāju sadarbība mācību stundās notiks, izmantojot mobilos telefonus, planšetdatorus un dažādas tajos pieejamās aplikācijas. Arī mums bija iespēja apgūt dažas no tām. Interesanti un aizraujoši. Tikām iepazīstināti arī ar Microsoft skolu, kur strādā 47 skolotāji, bet mācās 550 audzēkņi. Šīs skolas lepnums ir nākotnes klase, kuras vadītājs ir atraktīvs, gudrs un enerģisks skolotājs. Ar prieku pārliecinājāmies, ka mūsu skolā jau daudz kas no redzētā tiek izmantots, piemēram, interaktīvās tāfeles, projektori, digitālie mikroskopi. Jāatzīst, ka Latvijā interneta ātrums patiešām krietni labāks un stabilāks nekā daudzviet Portugālē.

   Portugālē agrs pavasaris, bet zied kreses, kallas, īrisi, pīpenes, mimozas, strelīcijas un dažādi košumkrūmi, laiks silts un saulains- no 24 līdz 27 grādiem pēc Celsija.

   No ekskursijām, šķiet, visiespaidīgākais bija brauciens pa Sesimbras nacionālā parka teritoriju, virzoties pa serpentīnveidīgu ceļu arvien augstāk un augstāk (ap 500 metru virs jūras līmeņa), kamēr sasniedzām Atlantijas okeānu. Kāds plašums, skaistums un varenība! Un saulriets okeāna piekrastē...

   Apmeklējām arī Portugāles galvaspilsētu Lisabonu, kur apskatījām piemiņas zīmi jūrasbraucējiem buru kuģa veidolā. Tā pakājē no marmora flīzēm izveidota pasaules karte, kurā atzīmēti konkrētu vietuatklājēju vārdi un gadaskaitļi. Tūristu apskatei novietota arī lidmašīna, ar kuru pirmoreiz no Portugāles sasniegta Brazīlija. Un pēc pastaigas pa pilsētu garšas kārpiņu lutināšana ar slavenajām portugāļu pašteldinatām jeb kūciņām no kārtainās mīklas, kas pildītas ar vārīto krēmu. Siltas garšoja vienreizēji!

   Kursu laikā esam ieguvuši vērtīgu pieredzi, kurā dalīsimies ar kolēģiem; esam iepazinuši mazu daļiņu no skaistās Portugāles un sapratuši, ka tur ir vērts aizbraukt vēl kādreiz.

Jolanta Glāzere